Monday, 9 January 2012

(2) Perancangan & pelaksanaan teknologi dalam pendidikan

 • 4 langkah dalam perancangan :
 1. tubuhkan satu jawatankuasa perancang yang terdiri dari ahli akademik dan ahli komuniti yang berpengetahuan. bertanggungjawab membina visi dan matlamat.
 2. membina asas pengetahuan dalam proses belajar. bagaimana murid belajar untuk pembinaan visi
 3. membandingkan perancangan teknologi dengan belanjawan sekolah.  rancangan teknologi harus dikaji setiap 5 tahun.
 4. pembangunaqn profesional dan sokongan untuk guru amat penting. guru mesti diberi latihan menggunakan teknologi.
 •  proposal merupakan asas usulan / cadangan tentang penghasilan, pemurnian atau pembatalan sesuatu kontrak, aktiviti atau tugas yang ingin dilaksanakan. 
 • 4 kategori proposal
 1. formal
 2. tidak formal
 3. solicited proposal / maklum balas kepada permintaan
 4. unsolicited proposal / pengenalan bagi mendapatkan minat pengguna
 • Model Perancangan Pengintegrasian Teknologi ada 5 fasa
 1. mengenalpasti kelebihan teknologi
 2. menentukan objektif dan penilaian
 3. mereka bentuk strategi integrasi
 4. menyediakan persekitaran instruksional
 5. penilaian dan semakan strategi integrasi

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.