Wednesday, 11 January 2012

(7) reka bentuk kurikulum

 • peranan pendidik ialah 
  • perancang - merancang dan menyediakan kurikulum
  • pelaksana - melaksanakan kurikulum melalui proses p&p
  • penilai - menilai keberkesanan kurikulum
 • pola dan orientasi reka bentuk kurikulum merangkumi
  • berpusatkan akademik - berilmu dan berketrampilan
  • berpusatkan pelajar - kembangkan potensi individu sebagai satu usaha berterusan
  • berpusatkan masalah - menangani masalah kehidupan
 • pengaruh perspektif terhadap kurikulum ada 2 :
  • perspektif objektivis
   • melihat ilmu sebagai perkara yang sudah pasti dan diperturunkan
   • menerima alam seperti sedia ada
   • menekankan isi kandungan pelajaran, kemahiran baru, keupayaan baru dan pemindahan pembelajaran
   • menggunakan taksonomi bloom
  • perpesktif konstruktivis
   • melihat pelajar sebagai pembina ilmu
   • pengajaran adalah untuk mengubah cara dan tahap berfikir
   • isi pelajaran bukan matlamat pengajaran tetapi hanyalah batu loncatan untuk mendapatkan kepakaran yang lebih tinggi
   • isi pelajaran ini dibuang selepas kepakaran diperolehi

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.