Saturday, 14 January 2012

(5) morfologi : penggolongan kata

 • kata nama am
  • benda - alam, dunia, orang
  • perkara - iklim, cahaya, udara
  • konsep - kedamaian, perpindahan
 • kata nama khas
  • orang
  • tempat
  • benda
   • kata nama khas hidup manusia - Jamil, Aini
   • kata nama khas hidup bukan manusia - Si Comel
   • kata nama kahs tak hidup - Proton, Piala Malaysia
 • kata ganti nama
  • kata ganti nama tunjuk
  • kata ganti nama diri
   • kata ganti nama diri tanya
   • kata ganti nama diri orang
    • pertama - saya
    • kedua - aku
    • ketiga - dia
 • kata kerja
  • transitif - ada imbuhan 'me' - dia memancing ikan
   • transitif aktif - Anisah mencuci pakaian di tepi sungai
   • transitif tak aktif - Pakaian dicuci oleh Anisah di tepi sungai
 • kata adjektif
  • sifat - baik, jahat, cerdik, pandai
  • warna - merah, putih biru
  • ukuran - panjang, pendek, dalam
  • bentuk - bulat, buncit, kempis
  • waktu - lewat, segera, awal
  • jarak - jauh, dekat, hampir
  • cara - cepat, deras, laju
  • perasaan - rindu, benci, segan
  • pancaindera - sedap, pahit, cantik
 • kata tugas - dalam ayat
  • kata hubung - penyambung ayat
  • kata seru - gambarkan perasaan
  • kata tanya - menanyakan sesuatu
  • kata perintah - perintah, arahan
  • kata pangkal ayat - spt. hatta, maka, arakian, syahadan
  • kata bantu - membantu frasa kerja, adjektif, sendi - telah,pernah, sudah, hendak, mahu
  • kata penguat - menguatkan maksud - terlalu, paling, sekali, benar, amat
  • kata penegas - memberikan penekanan - ada partikel seperti kah, tah, lah
  • kata nafi - menafikan - bukan, tidak, jangan
  • kata pemeri - perihal sesuatu, nyata sesuatu 
  • kata sendi nama - menyambungkan frasa
  • kata pembenar - mengesahkan
  • kata arah - menunjukkan hala/arah
  • kata bilangan - menerangkan bilangan
  • kata adverba - menerangkan kata kerja, adjektif, nama, sendi nama dari segi cara, masa dan tempat
  • kata penekan - menekanan frasa - ada -nya, spt sesungguhnya.
  • kata pembenda 

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.