Saturday, 14 January 2012

(6) sintaksis : ayat

 • mengkaji bentuk, struktur, binaan, konstruksi ayat (mengkaji ayat)
 • binaan ayat
  • subjek -benda / perkara
  • predikat - menerangkan benda / perkara
  • contoh : Ali membeli sebuah basikal.
 • frasa - urutan penempatan jenis kata
  • frasa nama - askar Melayu
  • frasa kerja - membaca buku
  • frasa adjektif - biru laut
  • frasa sendi - ke sekolah
 • jenis ayat :
  • ayat penyata - menyatakan sesuatu
  • ayat tanya - menanyakan sesuatu
  • ayat perintah - menyuruh / melarang sesuatu
  • ayat silaan - mempelawa
  • ayat permintaan - meminta spt. minta, tolong, mohon
  • ayat seruan - menyeru
 • ragam ayat :
  • ayat  aktif
  • ayat pasif
 • ayat majmuk - gabungan dari ayat tunggal
  • gabungan - saya dan dia minum teh
  • pancangan - saya membeli kasut yang berwarna kuning
  • campuran - lebih dari satu ayat majmuk. biasanya ayat ini panjang.

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.