Thursday, 12 January 2012

(1) Linguistik & Bahasa

 • linguistik - kajian terhadap bahasa manusia
 • cabang linguistik :
  • deskriptif - bunyi, tatabahasa dan perkataan
  • preskriptif - hasil rumus terhadap fenomena bahasa
  • terapan - manfaat terhadap teori deskripsi
  • perbandingan (komparatif) - banding 2 bahasa atau lebih dari sudut bunyi
  • historis - kajian terhadap sejarah bahasa
  • sinkronik - kajian terhadap masa bahasa
  • diakronik - kajian bahasa sejarah dan perbandingan
 • sifat bahasa :
  • mempunyai sistem
  • mempunyai lambang
  • terdiri daripada bunyi
  • bermakna
  • arbitari - sewenang-wenangnya, berubah, tidak tetap
  • bersifat konvensional - bersepakat
  • produktif
  • unik
  • universal
  • dinamis
  • bervariasi
  • bebas
  • manusiawi - milik manusia
 • bahasa melayu sebagai lingua franca - pelbagai bahasa
 • bahasa melayu menerima pengaruh bahasa asing - india/sanskrit, arab/islam, china, portugis, belanda, inggeris, jepun.
 • fungsi bahasa :
  • bahasa kebangsaan
  • dasar bahasa kebangsaan
  • bahasa rasmi - bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan awam

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.