Monday, 9 January 2012

(4) integrasi perisian aplikasi dalam p&p

  • ada 2 iaitu perisian aplikasi umum dan khusus
  • umum juga dipanggil perisian produktiviti seperti pemprosesan perkataan, lembaran kerja dan pangkalan data
  • khusus seperti perisian grafik, audio dan video serta perisian pengarangan web
  • perisian pemprosesan perkataan - microsoft word, poen office word, corel word perfect, lotus word pro
  • perisian lembaran kerja - microsoft excel, openoffice calc, lotus 1-2-3
  • perisian pangkalan data - microsoft access

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.