Tuesday, 11 November 2014

11/ PROGRAM / AKTIVITI KESIHATAN DI SEKOLAH

buku rekod kesihatan murid - RKM1
 • setiap murid
kesihatan persekitaran
 • sekolah bebas denggi
 • sekolah bebas dadah
  • pendidikan pencegahan dadah (PPDa)
program kesihatan semasa
 • rmt
 • program susu sekolah (PSS)
 • program kesihatan mulut
  • program pergigian pra sekolah
  • perkhidmatan pergigian sekolah
kempen gaya hidup sihat
 • peningkatan pengetahuan dan amalan pemakanan
 • peningkatan pengetahuan dan amalan menangani stress
 • peningkatan pengetahuan dan amalan anti merokok
 • peningkatan pengetahuan dan amalan sukan dan rekreasi
kelab doktor muda
 • wujudkan di sekolah
program prostar sekolah
 • PROSTAR - program sihat tanpa AIDS bagi remaja
  • tingkatkan kesedaran
  • tanam sikap positif
  • carah hidup sihat
  • membentuk segolongan pembimbing rakan sebaya
 • strategi
  • pendekatan rakan sebaya
  • wujudkan jaringan kerjasama pelbagai agensi
  • bentuk jawatankuasa pemandu
  • pemilihan fasilitator prostar sekolah
  • pembangunan sumber manusia
  • laksanakan program secara berpusat
  • penekanan terhadap perubahan tingkah laku
  • pakej di bawah program bersepadu sekolah sihat

10/ PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM / AKTIVITI KESIHATAN

 • memupuk kesedaran kesihatan dalam kalangan murid, kakitangan sekolah dan ahli masyarakat yang mempunyai hubungan dengan sekolah.
 • kurikulum pendidikan kesihatan ada 3
  • kesihatan diri dan keluarga
  • gaya hidup sihat
  • kebersihan dan keselamatan persekitaran
 • pakej perkhidmatan kesihatan
  • program perkhidmatan kesihatan sekolah
  • program perkhidmatan kesihatan pergigian sekolah
  • program perkhidmatan kesihatan alam sekitar sekolah
 • komponen program kesihatan sekolah
  • pendidikan kesihatan
   • kesihatan diri dan pemakanan
   • pertolongan cemas
   • kesihatan konsmer / pelanggan
   • kesihatan mental
   • kesihatan komuniti dan persekitaran
   • dadah
   • pendidikan kehidupan berkeluarga
   • pendidikan keselamatan
  • perkhidmatan kesihatan
  • hidup sihat di sekolah
  • kolaborasi sekolah dan masyarakat
 • imunisasi cegah penyakit 
  • hepatitis B - hepatitis B
  • BCG - cacar
  • triple antigen tiga serangkai - difteria, batuk kokol dan kancing gigi
  • double antigen dua serangkai - difteria dan kancing gigi
  • polio - polio lumpuh
  • campak - campak
  • rubella - rubella
  • tetanus toxoid - kancing gigi
  • HPV - kanser rahim

Sunday, 9 November 2014

9/ PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT

antara program
 • perkhidmatan kesihatan sekolah
 • perkhidmatan pergigian
 • rmt
 • susu sekolah
 • pendidikan pencegahan denggi
 • kawasan larangan merokok
 • pertolongan cemas
 • program sihat tanpa aids
 • bebas dadah
teras utama pbss
 • polisi kesihatan sekolah
 • persekitaran fizikal sekolah
 • persekitaran sosial sekolah
 • perkhidmatan kesihatan sekolah
 • kemahiran kesihatan diri
 • penglibatan komuniti
pengurusan pbss
 • penubuhan jawatankuasa
 • penetapan polisi kesihatan sekolah
 • pelaksanaan polisi kesihatan sekolah
 • pemantauan dan penilaian pelaksanaan aktiviti
 • pelaporan
pelaksanaan pbss yang ditetapkan oleh jawatankkuasa pbss kebangsaan
 • rmt
 • susu sekolah
 • perkhdmatan kesihatan sekolah
 • perkidmatan pergigian sekolah
 • program 3k
 • sekolah kawasan larangan merokok
persekitaran fizikal sekolah 
 • kantin
 • tandas
 • bilik khas
 • bilik darjah
 • sistem pelupusan sisa pepejal
persekitaran sosial (iklim dan budaya sekolah)
 • tanggapan awal
 • landskap
 • penggunaan kawasan
 • program bimbingan dan kaunseling

Saturday, 8 November 2014

8/ EPIDEMIOLOGI PENYAKIT BERJANGKIT DAN BERBAHAYA

penyakit berjangkit - agen infeksi atau bahan toksik yang berbahaya kepada manusia.
penyakit berjangkit melalui :

 • jangkitan secara langsung - melalui air liur, darah, peluh, air kencing atau muntah
 • jangkitan secara tidak langsung - dari orang ke orang melali benda yang telah disentuh atau digunakan oleh seseorang yang sakit 
jenis penyakit berjangkit 
 • penyakit bawaan makaan dan air - kolera / taun
  • cirit birit / rotavirus - merebak dengan sentuhan pada najis dan seterusnya dijangkiti melalui makanan yang tercemar, air dan titisan pernafasan
 • penyakit bawaan vektor
  • denggi
   • diagnos denggi melalui - 
    • isolasi virus
    • serologi
    • dengue blot
    • pengesanan asid nulik virus
  • chikungunya
   • dibawa oleh nyamuk aedes juga
 • penyakit campak
  • jangkitan akut pada kanak kanak oleh virus measles melalui udara dengan titisan cecair dari mulut dan hidung semasa bercakap, batuk atau bersin.
  • ruam pada kulit
 • cacar air / chicken pox
  • satu kumpulan virus herpes
  • ruam  dan flu ringan
 • penyakit pneumokokal
  • oleh bakteria streptococcus pneumoniae
  • menyerahg tubuh, otak, paru paru dan telinga
  • berjangkit melalui titisan yang dilepaskan ke udara melalui bersin, batuk
  • penyakit invasif
   • pneumonia pneumokokal
   • bacteraemia - jangkitan kuman dalam darah
   • meningitis - radang lapisan meninges otak dan saraf tunjang
  • penyakit tidak invasif
   • otitis media - bahagian telinga tengah
   • sinusitis 
 • penyakit transmisi seksual
  • HIV / AIDS - melemahkan sistem pertahanan bada melawan penyakit
 • penyakit tangan, kaki dan mulut / HFMD
  • tempat awam berisiko HMFD 
   • sekolah
   • klinik atau hospital
   • pasaraya
   • stesyen bas
   • taman rekreasi
   • pusat hiburan
 • tuberculosis bronchitis / TB
  • kuman yang menjangkiti paru paru 
pencegahan penyakit berjangkit
 • pengisytiharan kawasan jangkitan
 • tapisan kesihatan di pintu masuk negara
 • lakukan pemeriksaan kesihatan diri
 • menghalang kemasukan mayat, organisma atau bahan patogen
pengawalan penyakit berjangkit
 • pemberitahuan tentang penyakit berjangkit
 • pengisytiharan kawasan jangkitan tempatan
 • tanggungjawab pesakit berjangkit
 • mengawal barang tercemar dan binatang yang dijangkiti
 • pengasingan individu yang dijangkit dan disyaki
 • pemerhatian atau pengawasan kontak
 • membasmi kuman dan menutup premis
 • pemusnahan struktur
 • larangan menjual atau menyewakan bangunan yang tercemar
 • perintah bagi pemeriksaan mayat
 • pengurusan orang mati
 • membasmi kuman kenderaan tertentu

Friday, 7 November 2014

7/ EPIDEMIOLOGI PENYAKIT DAN SENAMAN

- epidemiologi ialah sains yang berdasarkan pengamatan terhadap fenomena penyakit dalam masyarakat oleh mereka yang percaya bahawa keadaan tersebut merupakan suatu feoena yang terjadi secara teratur
- 3 komponen
- frekuensi
- taburan
- faktor penentu
- kaedah
- epidemiologi deskriptif - siapa, bila, dimana
- epidemiologi analitis - faktor risiko penyakit
- epidemiologi eksperimental - menentukan keberkesanan ubat
- bahan epidemiologi 3 elemen
- mencakupi semua penyakit
- populasi
- pendekatan ekologi
- pendekatan khusus
- etiologi - kenal pasti penyebab penyakit
- efikasi - kesan daya optimal
- keberkesanan - perbezaan dari suatu tindakan
- kecekapan
- penilaian
- pendidikan
- teori punca penyakit
- contagion theory
- terjadi penyakit ada hubungan antara satu individu dengan individu yg lain
- penyakit berjangkit
- epedemik dan penyakit di Mesir
- hippocratic theory
- punca penyakit pada suatu faktor tertentu
- punca penyakit dari cuaca dan persekitaran
- miasmatic theory
- gas gas busuk dari perut bumi menjadi punca penyakit
- epidemic theory
- punca penyakit dari cuaca dan faktor geografi
- teori kuman
- kuman sebagai punca penyakit
- teori multi kausal
- konsep multi faktorial
- penyakit terjadi hasil dari interaksi pelbagai faktor
- konsep epidemiologi dalam penyakit
- agen
- bahan biologi seperti protozoa, bakteria, virus, riketsia, fungus
- bahan kimia seperti pestisid, baha tambahan makanan, ubatan, kimia industri, alergen
- bahan fizikal seperti haba, cahaya, sinaran ion, bunyi, objek
- perumah (host)
- ciri perumah yang pengaruhii kejadian ialah
- umur
- jantina
- etnik
- status sosio ekonomi
- status perkahwinan
- penyakit yang lalu
- pemakanan
- perumah terdiri dari
- perumah primer (definitif) - tempat parasit capai peringkat kematangan / seksual
- perumah sekunder (perantaraan) - tempat parasit wujud peringkat larva
- perumah kebetulan (accidental) - tiada peranan dalam penularan atau pembiakan agen infeksi
- persekitaran
- persekitaran fizikal
- iklim dan keadaan geologi
- biologi seperti pemakanan
- takungan penyakit serta vektor penyakit
- persekitaran sosio ekonomi
- pekerjaan
- kelas sosial
- adat resam
- pembangunan
 • perkembangan epidemiologi dalam berbagai bidang
  • epidemiologi penyakit berjangkit
  • epidemiologi penyakit tidak berjangkit
  • epidemiologi klinikal - prinsip epidemiologi daam menangani kes secara individu
  • epidemiologi kependudukan - menganalisis berbagai masalah berkaitan dengan bidang demografi
  • epidemiologi pengurusan perkhidmatan kesihatan - menganalisis masalah
  • epidemiologi persekitaran dan kesihatan kerja - analisis keadaan kesihatan tenaga kerja
  • epidemiologi kesihatan mental - analisis masalah gangguan mental
  • epidemiologi pemakanan - analisis masalah gizi
  • epidemiologi tingkah laku - 

-

Thursday, 6 November 2014

6/ ORGANISASI KESIHATAN

- WHO
- berusaha mengenal pasti punca SARS (sindrom pernafasan akut yang teruk)
- virus H1N1
- organisasi Bilateral
- agensi kerajaan dalam sebuah negara yang memberikan bantuan kepada negara membangun
- pertubuhan buan kerajaan (NGO)
- organisasi swasta sukarela (PVOs)
- kebanyakkan bergabung dengan gereja
- organisasi kesihatan di Malaysia
- kementerian kesihatan malaysia

Wednesday, 5 November 2014

5/ PROGRAM-PROGRAM KESIHATAN

- Program Kesihatan Individu
- menjaga kebersihan persekitaran tempat tinggal
- pemeriksaan kesihatan
- mengamalkan makanan seimbang
- melakukan kegiatan riadah
- amalkan gaya hidup sihat
- Program kesihatan sekolah
- rasional
- lahirkan rasa tanggungjawab
- seragamkan beberapa program kesihatan
- wujudkan sistem yang fleksbel
- tingkatkan kesefahaman
- amalan kesihatan dipraktikkan
- objektif
- tingkatkan persekitaran sekolah bersih, ceria, selamat, sihat
- amalan cara hidup sihat
- tetapkan dasar kesihatan sekolah
- pupuk pengetahuan
- tingkatkan kerjasama
- sediakan perkhidmatan kesihatan sekolah
- galakkan bimbingan dan kaunseling
- beri penjagaan rawatan kecemasan
- cegah dan kawal kejadian penyakit
- Program kesihatan keluarga
- pemakanan yang seimbang
- menjaga kebersihan persekitaran
- pemeriksaan kesihatan
- Program kesihatan masyarakat
- gotong royong
- kempen kesihatan
- semnar kesihatan
- Program kesihatan negara
- tranformasi sektor kesihatan
- kesedaran kesihatan dan gaya hidup sihat
- memperkasa individu, keluarga dan masyarakat.

Tuesday, 4 November 2014

4/ MODEL PROMOSI KESIHATAN UMUM

- piagam ottawa dipersetujui dalam persidangan promosi kesihatan antarabangsa pertama
- 5 strategi utama piagam ottawa untuk promosi kesihatan
- polisi awam sihat
- persekitaran yang menyokong
- orientasi semula perkhidmatan kesihatan
- tindakan komuniti
- kemahiran individu dibangunkan
- Model PRECEDE-PROCEED
- 8 fasa
- penilaian sosial
- penilaian epidemiologi
- penilaian tingkah laku dan persekitaran
- penilaian pendidikan dan organisasi
- penilaian polisi dan pentadbiran
- pelaksanaan
- proses penilaian
- kesan penilaian
- hasil penilaian
- Model MATCH
- Multilevel Approach to Community Health ( 5 fasa )
- penetapan maklumat
- perancangan intervensi
- pembangunan program
- persediaan pelaksanaan
- penilaian
- jenis komunikasi
- komunikasi lisan
- komunikasi bukan lisan (gunakan isyarat)
- Model Komunikasi Kesihatan CDCynergy
- 6 fasa
- menerangkan masalah
- kenal pasti masalah
- merancang intervensi
- mengembangkan intervensi
- pelan matlamat
- pelan perlaksanaan
- Model pendekatan sistematik untuk promosi kesiatan (healty people 2010)
- A systematic approach to health promotion ( 4 elemen )
- matlamat
- objektif
- faktor penentu kesihatan
- status kesihatan
- Model APEX-PH (Assessment Protocol for Excellence in Public Health
- 3 langkah
- penilaian kapasiti organisasi
- proses komuniti
- melengkapkan kitaran
- Analisis SWOT

Monday, 3 November 2014

3/ KONSEP ASAS KESIHATAN

- komponen kesihatan dan kesejahteraan
- psikologi
- rohani
- fizikal
- sosial
- vokasional
- persekitaran

- kepentingan pendidikan kesihatan
- beri peluang kepada murid untuk mengenali diri dan amalkan penjagaan kebersihan diri
- beri pendedahan dan pengetahuan kepada murid untuk bolehkan mereka amalkan gaya hidup sihat
- beri kefahaman kepada murid tentang keselamatan diri dan orang lain, alatan dan tempat aktiviti
- mengetahui isu pendidikan kesihatan yang mempengaruhi hidup seharian

- tujuan utama capai kesihatan optimum
- panjang umur
- minda, tubuh dan rohani yang sihat
- tngkatkan keyakinan diri
- lebih bertenaga
- lebih ceria dan periang
- tingkahlaku positif
- kurang risiko penyakit
- antibodi yang kuat
- boleh mengawal diri tanpa bergantung kepada orang lain
- mengurangkan kos rawatan
- perhubngan sosial yang sihat
- tingkatkan kepekaan terhadap peranan persekitaran
- beranan dengan efektif sebagai pelajar atau pekerja

Sunday, 2 November 2014

2/ KONSEP ASAS PENGURUSAN PROGRAM KESIHATAN

- sejarah perkembangan pendidikan kesihatan di malaysia
- sistem pendidikan asal
- zaman penjajahan
- zaman pendidikan moden

- tanggungjawab utama pendidik kesihatan
- mengetahui keperluan individu dan komuniti
- dapatkan data yang berkaitan
- bezakan antara tingkah  laku
- membuat kesimpulan
- perancangan program secara efektif
- mewujudkan pertubuhan masyarakt
- membangunkan skop yang logik dan pelan
- merumus objektif dan mereka bentuk program pendidikan
- perlaksanaan program
- membuat pameran
- membuat kesimpulan
- memilih kaedah dan media yang paling sesuai
- memantau program pendidikan
- penilaian keberkesanan program
- membangunkan rancangan
- menjalankan pelan penilaian
- mentafsir keputusan penilaian program
- membuat kesimpulan implikasi
- bertindak sebagai ejen rujukan
- gunakan ict sebagai sistem dapatan semua maklumat
- mewujudkan hubungan perundingan
- mentafsir dan bertindak balas terhadap permintaan
- memilih bahan yang berkesan
- menyelaraskan perkhidmatan
- membangunkan rancangan
- memudahkan kerjasama di antara kakitangan
- menggubal mod praktikal kerjasama
- mengadakan program latihan
- keperluan komunikasi dan sumber
- meramalkan kesan sistem nilai masyarakat
- memilih pelbagai kaedah dan teknik komunikasi
- menyalurkan komunikasi yang berkesan

Saturday, 1 November 2014

1/ PENGENALAN KEPADA ASPEK PERANCANGAN PROGRAM KESIHATAN

- model perancangan pendidikan kesihatan
- pendekatan yang terancang untuk program kesihatan
- menarik minat dn memahami keutamaan pelajar
- menilai keperluan dan aset keutamaan pelajar
- membangun matlamat dan objektif program
- perancangan intervensi
- perlaksanaan intervensi
- menilai kepentingan intervensi

- matlamat dan objektif
- tanam sikap jaga kebersihan dan kesihatan
- pastikan kawasan sekolah bersih dan selamat
- indahkan kawasan sekolah dgn pelbagai tanaman hiasan
- beri maklumat berkaitan kebersihan dan kesihatan

- komponen asas perancangan progam pendidikan kesihatan
- komponen asas
- penglibatan peserta
- perancangan
- sumber dan keperluan
- program yang komprehensif
- program bersepadu
- program jangka panjang
- mengubah pandangan masyarakat
- kajian dan penilaian