Friday, 10 August 2012

10] Kesalahan bahasa

 • maksudnya ialah kesalahan bahasa yang melanggar peraturan yang telah dipersetujui
 • jenis kesalahan :
  • ejaan
   • kata berakhiran -i SEPERTI memasukki, menaikki, mendudukki
   • kata berakhiran -an SEPERTI banyakkan, galakkan, penyemakkan
   • awalan pinjaman SEPERTI pra kata, pra-kata, dwi tahunan, dwi-tahunan
   • menjarakkan penulisan kata ganti diri singkat SEPERTI 
    • kau berikan - kauberikan
    • ku siapkan - kusiapkan
    • pemberian ku - pemberianku
    • sahabat mu - sahabatmu
   • kata mu dan nya bagi mengganti nama Tuhan tidak ditulis dengan huruf besar SEPERTI daripadanya - daripada-Nya, hidayatmu - hidayat-Mu
  • kesalahan pengimbuhan
   • awalan meN - mempastikan, memerhatikan, mengenepikan, mengkagumkan
   • tidak mengetahui perubahan makna sesuatu kata oleh pengimbuhan SEPERTI 
    • Kakak mengambil bapa segelas air
    • Kakak  mengambilkan bapa segelas air
   • kata adjektif sebagai kata terbitan SEPERTI 
    • memperlebarkan X - memperlebar /
    • memperbesarkan X - memperbesar /
  • kesalahan penggandaan
   • membawa maksud jamak SEPERTI 
    • pepohon-pepohon X
    • beberapa banyak dedaun X
   • kata sangat / amat dan saling
    • amat kusut-masai X
    • saling potong-memotong X - saling memotong /
   • dua kata ganda berimbuhan
    • menggaru-garu kepalanya berkali-kali X
   • tidak meletakkan tanda sempang bagi kata ganda
  • kesalahan pemajmukan SEPERTI 
   • kaki tangan X - kakitangan /
  • kesalahan kata ganti nama
  • kesalahan kata bilangan
   • dua suku jam - dua jam suku
  • kesalahan penjodoh bilangan
   • sebuah kehidupan - satu kehidupan
  • kesalahan kata kerja
   • dia senyum - dia tersenyum ( dalam kata kerja tak transitif  )
  • kesalahan kata adjektif
   • paling tinggi sekali X
  • kesalahan kata tugas
   • yang mana X - yang

Thursday, 9 August 2012

9] Imbuhan Asing

 • ada 3 imbuhan asing dalam Bahasa Melayu
 • AWALAN PINJAMAN
  • Sanskrit
   • SEPERTI maha, tata, pra, swa, tuna, eka, dwi, tri, pasca, panca
  • Arab-Parsi
   • SEPERTI bi-. contoh bilazim, binormal, biadab
  • Inggeris
   • SEPERTI pro, sub, supra, anti, poli, auto
 • AKHIRAN PINJAMAN
  • sanskrit
   • SEPERTI wan, man, wati, nita
  • arab-parsi
   • SEPERTI wi, i, iah, in, at, ah
    • muslimin, duniawi, lelaki, ilmiah, taat, qariah
  • inggeris
   • SEPERTI isme, ik, is, logi

Wednesday, 8 August 2012

8] Kata Tugas

 • dapat dilihat dalam frasa, kalusa atau ayat untuk mendukung sesuatu tugas sintaksis
 • fungsi : sebagai pembilang, pembantu, penghubung, penerang, penguat, penegas, penafi, pembenar, dll
 • ciri : 
  • tidak dapat berfungsi sebagai unsur inti bagi frasa predikat
  • tidak dapat mengalami perubahan bentuk atau proses morfologi
  • memerlukan kata lain untuk berfungsi dalam frasa atau ayat
 • golongan :
  • kata penyambung ayat 
   • kata hubung gabungan - hubungkan dua kalusa atau lebih yang sama tara sifatnya SEPERTI Yusri dan Endry sedang makan
   • kata hubung pancangan - membentuk ayat majmuk secara pancangan SEPERTI Adik saya yang bongsu baru di tahun satu
  • kata praklausa -  di depan klausa atau ayat.
   • kata seru
   • kata tanya
   • kata perintah
   • kata pembenar
   • kata pangkal ayat -  dalam bahasa klasik SEPERTI hatta, maka, kalakian, alkisah
  • kata prafrasa dan pascafrasa -  terletak di hadapan atau selepas frasa, sama ada frasa nama, kerja, adjektif, sendi nama.
   • kata bantu
   • kata penguat
   • kata penegas
   • kata nafi
   • kata pemeri
   • kata sendi
   • kata arah
   • kata bilangan
   • kata adverba
  • kata pascakata - hadir selepas perkataan. menggunakan -nya dibelakang
   • kata penekan
   • kata pembenda

Tuesday, 7 August 2012

7] Kata Adverba

 • dikenali juga kata keterangan. Tergolong dalam kata tugas. SEPERTI Haris pulang esok. (esok ialah kata adverba yang menerangkan perbuatan pulang)
 • ciri-ciri :
  • keterangan yang ditambah kepada kata kerja, kata adjektif dan kata adverba SEPERTI adik menangis terisak-isak. Budak itu kurang berhati-hati
  • bebas, boleh di depan atau belakang perkataan yang diterangkan SEPERTI tidur lena, duduk diam-diam, putih berseri
  • kata kerja yang menunjukkan cara boleh bertukar tempat SEPERTI tidur lambat, lambat tidur, bersungguh-sungguh bermain, bermain bersungguh-sungguh
 • bentuk :
  • kata tunggal - esok, dahulu, hampir, begitu, tentu, tadi, lusa, sekarang, semalam, sentiasa, selalu.
  • kata terbitan - berimbuhan SEPERTI sepatutnya, semestinya, sesudahnya, sebolehnya, seeloknya.
  • kata ganda 
   • penuh - duduk diam-diam
   • separa - datang berhari-hari
   • berentak - lari lintang-pukang
 • jenis :
  • kata adverba jati - tidak termasuk mana-mana golongan lain.  SEPERTI tadi, kelak, dahulu, sekarang, nanti, kemudian, tulat, dahulu, kemudian
  • kata adverba yang asalnya kata adjektif - SEPERTI lampai, besar, kurang, sering
  • kata adverba yang asalnya kata kerja - SEPERTI mengiring, menyala, menyendiri, berseri
 • makna :
  • waktu - Amir hendak pulang sekarang. Bas ekspress itu tiba lewat
  • cara - Hamid duduk menyendiri
  • ragam - Saya tentu sampai di sana petang ini
  • jarak - Zaini tinggal dekat dengan rumah saya
  • keadaan - Askar itu berambut pendek
  • perasaan - Ibu berasa rindu sejak adik ke universiti

Monday, 6 August 2012

6] Kata Adjektif

 • kata yang menerangkan kata nama.
 • dipanggil  sifat nama SEPERTI budak kecil, saya sahaja, guru yang pandai, itu senang, rumahnya jauh, siapa rajin. Suaranya sangat perlahan.
 • dipanggil sifat kata SEPERTI terbang tinggi, tidak suka, baca lagi, elok benar, pergi segera, begitu juga, belum tidur, terlalu jahat. Perlahan sedikit bercakap.
 • ciri-ciri adjektif :
  • penerang kata nama - hadir dengan frasa nama SEPERTI udara nyaman, lelaki tampan, harga yang murah, kanak-kanak yang cerdik, pakaian yang sudah lusuh.
  • predikat - pelengkap kepada subjek. SEPERTI Adik bongsu saya rajin, Buku yang dibelinya itu sungguh mahal. Sambutan hari kemerdekaan meriah sekali.
  • hadir dengan kata penguat
   • hadapan - terlalu, paling, agak, makin, kurang
   • belakang - betul, sekali, benar, nian
   • bebas - sungguh, agak, amat
  • darjah perbandingan - SEPERTI Hubungan mereka berdua tidak semesra dahulu. Perumahan di kawasan ini sama cantik perumahan di Taman Seri Kiansom
  • berimbuhan se- dan ter- SEPERTI sebaik, terbaik, seluas, terluas, semahal, termahal
  • kata dasar - menjalankan fungsi sebagai penerang atau predikat yang merupakan kata dasar SEPERTI zaman awal, perkara aneh, kesan buruk. Makanan di restoran itu enak sekali. Keadaan di kawasan itu semakin bising.
 • jenis-jenis adjektif :
  • sifatan - perangai, tabiat, keadaan sesuatu nama SEPERTI budak baik, tubuh sihat, kanak-kanak comel.
  • warna - SEPERTI kertas kuning, kain coklat, baju jingga, bunga ungu
  • ukuran - SEPERTI kain nipis, berbaju tebal, bilik kecil, sekolah rendah
  • bentuk - SEPERTI meja bulat, parang panjang, perut buncit
  • waktu - SEPERTI jalan lama, masa silam, berjalan lambat
  • pancaindera : 
   • rasa - sedap, pahit, manis
   • pandang - comel, segak, hodoh
   • dengar - bising, merdu, nyaring
   • bau - busuk, hapak, hanyir
   • sentuh - lembut, licin, kesat
  • jarak - SEPERTI jalan dekat, jarak yang jauh, orang yang paling hampir
  • cara - SEPERTI berjalan perlahan, arus deras, bercakap cepat
  • perasaan - SEPERTI rindu akan ibu, benci akan dia, suka akan durian
 • pembentukan adjektif :
  • tunggal - SEPERTI masin, nyenyak, merdu, lama, lazat
  • terbitan - berimbuhan SEPERTI tercantik, terbesar
  • ganda :
   • penuh - rendah-rendah, laju-laju
   • separa - setinggi-tinggi, kebiru-biruan
   • berentak - kusut-masai, kacau-bilau
  • majmuk :
   • rangkai kata bebas - biru laut, kuning langsat, merah saga
   • simpulan bahasa - ringan tulang, pekak badak

Sunday, 5 August 2012

5] Kata Kerja

 • definisi : menunjukkan sesuatu perbuatan.
 • ada dua makna
  • kata kerja perbuatan 
   • Alieya tidur.
   • Bom itu meletup.
  • kata kerja keadaan
   • Cawan itu pecah.
   • Lelaki itu sudah mati.
 • kata kerja dibantu oleh kata bantu di depanya seperti SUDAH, MASIH, TELAH, BELUM, MASIH
 • penggolongan kata kerja
  • kata kerja aktif - dari ayat aktif
   • kata kerja aktif tak transitif - memerlukan objek selepasnya SEPERTI air sungai naik, Dia sedang bekerja.
    • tanpa pelengkap - boleh berdiri sendiri tanpa objek SEPERTI Abang sudah balik. Dialah tempat saya merujuk.
    • berpelengkap - memerlukan pelengkap sepepasnya SEPERTI Petani itu bertanam jagung. Pelajar tidak boleh berbuat jahat.
    • berpenerang - diikuti oleh kata nama SEPERTI Pak Samad bersawah padi. Ismail berkereta Waja.
   • kata kerja aktif transitif - memerlukan objek selepasnya dalam ayat aktif SEPERTI Ali sedang memukul ular. Negara itu mengeksport getah.
  • kata kerja pasif - proses perubahan ayat aktif kepada ayat pasif SEPERTI Baju dijahit oleh Maryam. Kota itu dicampakkan oleh Batriesya.
 • pembentukan kata kerja
  • kata kerja tunggal - tidak berimbuhan SEPERTI tidur, hidup, terbang, lahir, pulang, gugur, rebah, patah, balik.
  • kata kerja terbitan - mempunyai imbuhan
  • kata kerja majmuk - gabungan 2 atau lebih kata dasar bagi membentuk kata kerja lain sebagai kata baru dengan makna baru SEPERTI tolak ansur, lipat ganda, tunjuk ajar, ambil alih, terima kasih, kemas kini.
  • kata kerja ganda - perkataan yang berganda
   • penggandaan penuh - duduk-duduk, batuk-batuk, muntah-muntah
   • penggandaan separa - bermain-main, menari-nari, pukul-memukul
   • penggandaan berentak - cerai-berai, tungkus-lumus, hempas-pulas

Saturday, 4 August 2012

4] Kata Nama

 • merujuk kepada nama bagi sesuatu atau kata benda seperti kuda, kerusi, pelajar, saya dll
 • terbahagi kepada 3 iaitu kata nama khas, kata nama am dan kata ganti nama.
 • kata nama khas
  • hidup
   • hidup manusia - Asraf, Dr. Norli, Megat Khalid, Mazlan Osman, Arief Muzzafar
   • bukan manusia - Sang Kancil, Tompok, Pak Belang
  • tak hidup
   • benda - Proton, Panasonic, Exora Bold
   • bangsa - Melayu, Iban, Arab, Bisaya
   • negeri atau negara - Perak, Sabah, Malaysia, Brazil
   • tempat - Sungai Siput, Kampung Kionsom
   • institusi - Universiti Pendidikan Sultan Idris, Sekolah Kebangsaan Kionsom Inanam
   • undang-undang / akta - Akta Syarikat, Akta Pelajaran 1961, Ordinan 25
   • agama - Islam, Buddha, Kristian, Hindu
   • gelaran - Yang Berbahagia, Yang Berhormat, Tan Sri, Encik
 • kata nama am
  • hidup
   • hidup manusia - bapa, polis, hartawan, menteri, pekerja
   • hidup bukan manusia - kuda, pokok, jin, syaitan, ulat
  • tak hidup
   • tak hidup institusi - menggunakan perkataan kepada dan daripada sebelum nama institusi seperti - kementerian, sekolah, perpustakaan, masjid, pejabat pos
   • tak hidup bukan institusi 
    • tak hidup bukan institusi konkrit - menggunakan kata sendi ke dan dari sebelum tempat seperti - kedai, rumah, laut, langit, bandar, negeri, sekolah
    • tak hidup bukan institusi abstrak
     • tak hidup bukan institusi abstrak berbilang - boleh dihitung, disertai kata bilangan di depannya tanpa disertai penjodoh bilangan seperti - pendapat, cadangan, rancangan, gangguan, permintaan
     • tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang - hasrat, sejahtera, cuaca, keinginan, kemunculan, ketibaan
 • kata ganti nama - menggantikan sesuatu nama
 • ada 3 bahagian
  • kata ganti nama tunjuk 
   • tunjuk umum - ini, itu
   • tunjuk tempat - di sini, ke sana, dari situ
   • tunjuk hal - begini, begitu, demikian
  • kata ganti nama diri
   • kata ganti nama diri orang - merujuk kepada diri orang tertentu sama ada diri sendiri, orang yang diajak berbicara atau orang yang diperkatakan.
    • kata ganti nama diri orang pertama 
     • tunggal - saya, aku, beta, hamba, patik
     • jamak - kami, kita, kami semua, kita semua
    • kata ganti nama diri orang kedua - anda, awak, kamu, engkau, dikau
    • kata ganti nama diri orang ketiga - ia, dia, beliau, mereka
   • kata ganti nama diri tanya
    • siapa - menanyakan orang
    • apa - menanyakan benda, binatang, keterangan tentang sesuatu
    • mana - menanyakan semua benda, hal dan orang
  • kata ganti nama tak tentu - secara tak tentu, wujud dari kata tanya yang diulang
   • siapa-siapa
   • mana-mana
   • apa-apa
 • pembentukan kata ada 4
  • kata nama tunggal 
   • kata nama tunggal jenis akronim
   • kata nama tunggal sebagai penjodoh bilangan - dua pintu kedai, lima orang pelajar
  • kata nama terbitan - ada imbuhan. semua jenis imbuhan
  • kata nama ganda - ada 4 
   • penggandaan penuh
   • penggandaan semu
   • penggandaan separa
   • penggandaan berentak
  • kata nama majmuk - gabungan dua atau lebih kata dasar bagi membentuk kata nama lain
   • contoh : balai raya, cakar ayam, Menteri Besar
   • contoh : matahari, pesuruhjaya, bumiputera, suruhanjaya
  • jenis kata majmuk
   • rangkai kata bebas  - sapu tangan, padang tembak, tengah hari
   • istilah khusus - garis pusat, kerjas kerja, mata pelajaran
   • simpulan bahasa - anak emas, duit kopi, kaki bangku
  • fungsi kata majmuk - membentuk kata nama majmuk yang berfungsi sebagai satu perkataan baru.


Friday, 3 August 2012

3] Penggolongan Kata

 • juga dipanggil jenis kata atau kelas kata. ada 4 golongan kata
  • golongan kata nama
  • golongan kata kerja
  • golongan kata adjektif
  • golongan kata tugas
 • golongan kata nama - inti binaa frasa nama. ada 3 kumpulan
  • kata nama khas
   • hidup
    • manusia
    • bukan manusia
   • tak hidup
  • kata nama am
   • hidup
    • manusia
    • bukan manusia
   • tak hidup
    • institusi
    • bukan institusi
     • abstrak
      • berbilang
      • tak berbilang
     • konkrit
  • kata ganti nama
   • tunjuk
    • umum
    • tempat
    • hal
   • diri
    • tanya
    • orang
     • pertama
     • kedua
     • ketiga
   • tak tentu
 • golongan kata kerja - unsur inti pada binaan frasa kerja
 • ada 2 kumpulan iaitu kata kerja aktif dan pasif
 • kata kerja aktif - dalam ayat aktif
  • kata kerja aktif tak transitif - tidak memerlukan objek atau penyambut selepasnya
   • tanpa pelengkap - mempunyai makna lengkap
   • berpelengkap - memerlukan pelengkap selepasnya untuk sempurnakan ayat
   • berpenerang - mengandungi penerang selepasnya
  • kata kerja aktif transitif - berfungsi dalam ayat aktif. menerima awalan meN sama ada dengan atau tanpa akhiran -kan atau -i
 • golongan kata adjektif - unsur inti dalam binaan frasa adjektif
 • menjadi penerang kepada kata nama, kata kerja dan kata adjektif
 • ada 9 jenis iaitu sifat, cara, warna, ukuran, jarak, bentuk, waktu, perasaan, pancaindera
 • golongan kata tugas - inti kepada binaan frasa yang menjadi predikat ayat
 • kata tugas berfungsi seperti penghubung, penguas, penegas, penafi, pemeri, penyeri, penanya, pembenar dll.
 • carta kata tugas
 • kata tugas
  • kata penyambung ayat 
   • kata hubung
  • kata praklausa
   • kata seru
   • kata tanya kata
   • perintah kata
   • pembenar
   • kata pangkal ayat
  • kata prafrasa dan pascafrasa
   • kata bantu
   • kata penguat
   • kata penegas
   • kata nafi
   • kata pemeri
   • kata sendi
   • kata arah
   • kata bilangan
   • kata adverba
  • kata pascakata
   • kata penekan
   • kata pembenda

Thursday, 2 August 2012

2] Pembentukan Kata

 • 4 proses morfologi
  • pengimbuhan
  • penggandaan
  • pemajmukan
  • pengakroniman
 • 4 bentuk kata - tunggal, terbitan, majmuk, ganda
  • tunggal
   • terdiri dari satu morfem bebas. ia juga kata akar. ada 3 jenis
    • kata sempurna - berdiri dengan sendiri : saya, itu, cantik, keluar! siapa?
    • kata tugas - memerlukan satu kata sempurna : di kampus, dengan kereta, untuk apa? oleh dia?
    • kata akronim - jenis kata tunggal. dihasilkan melalui pencantuman bunyi pertama dalam sejumlah perkataan : ABIM, KAFA, MARA
   • kata tunggal terdiri dari satu suku kata atau lebih
   • satu suku kata - tas, bom, roh, wah, beg
   • dua suku kata - budi, cari, ulat, tua, makan
   • tiga suku kata - perangkap, derhaka, cuaca, perangai
   • lebih dari empat suku kata - maharajalela, cenderawasih, universiti, kosmopolitan
   • dari segi pergolongan kata 
    • kata nama - jalan, komputer, pasar, sarjana, struktur
    • kata kerja - tidur, makan, lukis, main
    • kata adjektif - buruk, tua, panas, lemah
    • kata tugas - akan, belum, dari, pada, maka
  • terbitan
   • dihasilkan melalui proses pengimbuhan
   • semua jenis imbuhan akan ada pada kata dasar dipanggil kata terbitan
  • majmuk
   • proses merangkaikan dua kata dasar atau lebih
   • bentuk kata yang terhasil selalunya sama seperti satu perkataan dan membawa makna tertentu 
   • contoh : rumah sakit, hari bulan, kerani kanan, olahraga, matahari, alat pandang dengar, kereta api ekspres malam
   • jenis kata majmuk ada 3
    • rangkai kata bebas - guru besar, tengah hari, terima kasih
    • istilah khusus - garis pusat, atur cara, lut sinar, mata pelajaran
    • simpulan bahasa - tumbuk rusuk, gulung tikas, anak emas, kaki bangku
   • kata majmuk ditulis secara terpisah. Ada kata majmuk yang ditulis dengan bercantum kerana penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan.
   • kata majmuk yang ditulis secara terpisah akan bercantum jika ada imbuhan seperti pengenalpastian, dikuatkuasakan, menandatangani, pengambilalihan
  • ganda
   • dihasilkan dengan mengulang atau menggandakan kata dasar atau diulang secara keseluruhan atau bahagian tertentu sahaja.
   • bentuk kata ganda
    • kata ganda penuh 
     • kata tunggal - makan-makan, sungai-sungai, cantik-cantik
     • kata berimbuhan - kejadian-kejadian, keadaan-keadaan
    • kata ganda semu - tidak boleh dipisahkan kata gandanya seperti labah-labah, kisi-kisi, mentang-mentang, kanak-kanak, rama-rama, kura-kura
    • kata ganda separa
     • kata tunggal - lelaki, tetikus, jejentik, kekuda, dedaun
     • kata berimbuhan - berturut-turut, berkali-kali, setinggi-tinggi
    • kata ganda berentak
     • pengulangan vokal - hina-dina, selok-belok, cerai-berai
     • pengulangan konsonan - batu-batan, gunung-ganang, bolak-balik
     • pengulangan bebas - lintang-pukang, lemah-longlai, kusut-masai
     • pengulangan bersisipan - tali-temali, jari-jemari, gilang-gemilang

Wednesday, 1 August 2012

1] Pengenalan Kepada Morfologi

 • tatabahasa ada dua - morfologi dan sintaksis. urutan bahasa dari kecil ke besar ialah 
  • morfem
  • kata
   • frasa
   • klausa
   • ayat
  • morfem dan kata adalah ayat
  • frasa, klausa, ayat adalah sintaksis
 • morfologi - bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata.
 • morfem - unit terkecil yang mempunyai makna dan menjadi unsur terbentuk kata.
 • contoh - perkataan mendengar terdiri dari 2 morfem iaitu [men] dan [dengar]
 • jenis morfem 
  • morfem bebas
  • morfem terikat
   • morfem terikat satuan
   • morfem terikat terbahagi
   • morfem terikat kompleks
 • morfem bebas - morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata penuh, tidak bergabung dengan morfem lain seperti pulang, lupa, belantara, bebas, minum, suasana, kereta dll.
 • morfem terikat - morfem yang tidak dapat berdiri sendiri sebagai kata dasar. perlukan imbuhan. semua imbuhan adalah morfem terikat. contoh berkesan [ber] dan [kesan]
 • morfem terikat satuan - morfem terikat yang kuat dalam bentuknya, tidak boleh dipisahkan bahagiannya seperti berlari, menari awalan, akhiran atau tertawa, bertapa, menyala dll.
 • morfem terikat terbahagi - berdiri dari awalan dan akhiran serentak seperti kehadiran, penderitaan dll.
 • morfek terikat kompleks - gabungan dua morfem terikat atau lebih. contohnya memperkuat, memperoleh, mengatakan, dikatakan, membaiki, mempersoalkan, dipersoalkan, dipersenjatai, dll
 • konsep kata - kata akar dan kata dasar
 • kata akar - inti sesuatu kata. belum diberikan imbuhan lagi.
 • kata dasar - kata akar yang menjadi dasar sesuatu perkataan yang dapat diberikan imbuhan seperti lari jadi berlari.
 • konsep alomorf - kelainan atau anggota sesuatu morfem. contohnya awalan meN- ialah morfem. alomorfnya ialah me-, mem-, men-, dll
 • konsep morfofonem - melibatkan gabungan antara morfem dengan fonem. morfofonem ialah ciri bunyi yang timbul apabila imbuhan dicantumkan dengan kata dasar. 
 • jenis morfem bagi perkataan berikut :
  • jelapang - terikat
  • rujuk - bebas
  • cengkerang - bebas
  • kelmarin - bebas
  • renang - bebas
  • selidik - bebas
  • rangkak - bebas
  • tinggal - bebas
 • jenis morfem terikat bagi perkataan berikut 
  • raung - bebas
  • bertujuan - terikat satuan
  • gemersik - terikat satuan
  • mempersoalkan - terikat terbahagi
  • tertarik - terikat satuan
  • menyucikan - terikat terbahagi
  • rangkak - bebas
  • memperkecil - terikat kompleks
 • jumlah morfem
  • terlantar - 2
  • pemerkasaan - 4 
  • bermaharajalela - 4