Tuesday, 10 September 2013

10/ menilai penulisan murid

cara nilai
 • memberi reaksi
 • membuat analisis
 • memberi gred
kepentingan skim pemarkahan
 • kurangkan unsur sbjektif
 • kawal kebolehpercayaan
 • menyenarai semak sub kemahiran 
 • mengkuantitikan kemahiran
teknik
 • teknik global - meniai kualiti secara keseluruhan
 • teknik perincian - secara terperinci

Monday, 9 September 2013

9/ bahan bantu mengajar dalam penulisan

kepentingan - mengurangkan masalah seperti
 • kekurangan tenaga pengajar
 • kekurangan masa
 • mengadakan pengajaran untuk kumpulan besar
selain itu
 • menjimatkan masa
 • mempelbagaikan kegiatan
 • menyeronokkan murid
prinsip
 • pelbagai bahan bantu mengajar
 • mutu bahan bantu
 • kecekapan guna bahan bantu
 • kesuaian bahan bantu
jenis
 • carta-carta
 • carta untuk latihan pola
 • buku teks
 • kad manila
 • papan tulis
 • suara
 • papan flannel
 • model
 • papan gulung
 • potongan akhbar
 • alat rakaman
 • radio
 • televisyen

Sunday, 8 September 2013

8/ pengayaan dalam penulisan

objektif - mencabar, tambah minat, kreativiti
rasional - belajar sama - cerdas, sederhana, lambat
prinsip
 • corak belajar sendiri
 • menarik, mencabar
 • program harian atau projek
 • mudah diguna
 • bahan pelbagai
bentuk aktiviti
 • bacaan tambahan
 • kerja projek
 • permainan dan rekreasi

Saturday, 7 September 2013

7/ pemulihan dalam penulisan

masalah kemahiran menulis
 • isi, bahasa, tulisan
 • tiada isi utama
 • lemah hurai isi utama
 • tiada isi sampingan
 • isi kurang bernas
 • isi tiada urutan
prinsip pengajaran pemulihan
 • bangkit semangat yakin
 • libatkan deria dalam aktiviti
proses pengajaran pemulihan
 • peringkat 1 - tentu murid lemah dan masalah pembelajaran
 • peringkat 2 - tentu punca
 • peringkat 3 - pilih ganti tindakan / aktiviti alternatif
 • peringkat 4 - penilaian kejayaan

Friday, 6 September 2013

6/ format dan aspek penting penulisan

 • pembinaan ayat ayat yang gramatis
  • ayat yang lengkap dan sempurna
  • ayat berkesan - 25 perkataan
 • struktur ayat
  • isi
  • susunan perkataan
 • fungsi ayat
  • ayat maklumat
  • ayat arahan
  • ayat perasaan
 • pemilihan perkataan yang tidak tepat
  • perkataan diguna apabila perlu
  • jalinan fikiran yang logik harus dibuat secara berpandu
 • perbendaharaan kata
  • memiliki kemampuan penalaran / fikiran yang bijak
  • mengenal ketentuan teknik 
 • penggunaan gaya tidak tepat dan sepadan
  • tidak sepadan dengan tajuk karangan
 • penggunaan tanda baca yang tidak betul
 • sistem ejaan
 • mod wacana
 • pemerengganan - 1 perenggan 1 idea

Thursday, 5 September 2013

5/ penulisan mentalis

peringkat menulis untuk pelahiran
 • menyalin dan meniru
 • menghasilkan semula
 • menggabung
 • penulisan berpandu
 • penulisan bebas
proses menulis karangan
 • persediaan untuk menulis
 • mengingat balik apa pengalaman yang dirasai
 • maslah kreatif
 • perbincangan secara lisan
 • perbincngan selepas menulis draf pertama
 • membentangkan karangan secara lisan
peringkat menulis karangan
 • peringkat 1 : pra penulisan
 • peringkat 2 : menulis
 • peringkat 3 : penulisan semula

Wednesday, 4 September 2013

4/ penulisan mekanis

kemahiran peringkat awal
peringkat pra menulis
 • latihan pergerakan tangan
 • gerak tangan bebas
 • latihan pergerakan mata
 • aktiviti
  • ikut garisan rajah
  • warna dari kiri ke kanan
  • membentuk bulatan di udara, di meja, di lantai dll
  • latihan gerak jari
  • latihan bentuk garisan lurus
  • bentuk corak campuran
  • lukis gambar 
peringkat mendirikan asas
 • latihan bentuk bulatan dan garis lurus terkawal
 • latihan tulis huruf di atas kertas bergaris dua
 • bergaris satu
 • bentuk lambang tulisan dengan betul
 • aktiviti
  • tekap huruf
  • tulis huruf ikut urutan
  • padan dan salin dua suku kata
  • tulis huruf tertinggl
  • salin perkataan
jenis tulisan - tulisan jenis cap dulu baru tulisan sambung
jenis kemairan yang diperlukan dalam tulisan
 • keseragaman
 • persambungan
 • irama
 • pergerakan yang tetap
kesalahan dalam tulisan
 • bentuk huruf tidak sama besar
 • jarak huruf tidak seimbang
 • tulisan kotor
ejaan dan rencana
 • latih murid dengar perktaan - imlak
 • rencana - kukuhkan kemahiran membaca - imlak

Tuesday, 3 September 2013

3/ analisis kemahiran menulis dalam sukatan pelajaran

dari sudut sains sosial
 • kemuka ide tentang manusia dan aam
 • adat resam dan sosiobudaya
 • tentang kajian 
dari sudut sejarah, agama, perdagangan dan geografi
 • alat mencatat isi pelajaran
 • luahkan buah fikiran
 • menjawab soalan exam
 • siapkan kerja projek
 • rumusan
 • jenis penulisan
  • laporan urusniaga
  • latihan perakaunan
  • sejarah tamadun bangsa
dari sudut disiplin bahasa dan kesusasteraan
 • memperkayakan bahasa
 • perluasan pengguaa kata dan istilah
 • penciptaan perkataan baru
 • pengolahan isi, bahan dan idea
 • pengulangan kata kata indah
 • jenis penulisan
  • naratif
  • deskriptif
  • nyanyian / lirik
  • puisi
dari sudut disiplin sains dan teknologi
 • pemaparan idea, fakta dan hasilan
 • daftar istilah berunsur sains
 • jenis penulisan
  • tesis, jurnal, buletin
  • makalah
  • laporan

Monday, 2 September 2013

2/ teori, pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran penulisan

kaedah pengucapan terkawal
 • latihan penggunaan pelbagai perbendaharaan kata dan pembentukan ayat dalam penulisan
 • latihan libatkan penghasilan perbandingan peningkatan lisan dan tulisan
 • latihan gunakan gaa penulisan berbeza
 • penulisan yang libatkan penggantian pelbagai
kaedah penguapan bebas
 • memperkukuhkan pengalaman bahasa pelajar dengan setiap penggunaan perkataan yang baru
 • latihan penulisn pantas - menulis sebanyak mungkin secara bebas
kaedah retorika
 • latihan berkaitan ciptaan, susunan dan stail dalam penulisan
mengajar karangan
 • isi - mesti jelas
 • organisasi - memeriksa struktur pad isi dalam perenggan
 • ekspresi - penulisan sempurna, tanda baca
karangan terkawal
 • aktiviti pra mengarang
 • maklumat terhad
 • ingat kembali isi  penting yg telah dibaca
karangan berpandu
 • karangan bersituasi yang pelbagai bentuk
 • surat berangkai
penulisan bebas
 • berbentuk aktiviti penyelidikan
 • penulisan kertas kerja
 • penulisan kreatif seperti esei, cerpen

Sunday, 1 September 2013

1/ teori dan prinsip pengajaran penulisan

definisi

 • menghasilkn bahan berbentuk idea, pendapat, pengalaman, perasan, maklumat dalam tulisan
matlamat
 • menguasai kecekapan berbahasa
 • melahirkan fikiran dan perasaan melalui lisan dan penulisan
tujuan
 • asas menulis yang kukuh
 • mengeja perkataan dengn pantas
 • menyusun ayat dengan betul
 • membaca tulisan sendiri
 • lahirkan fikiran dan perasaan melalui tulisan
 • minat suka menulis
Ann Raimas (1983)
 • mengarang dan lahirkan tatabahasa, idea, perbendaharaan kata dan perasaan
 • memberi peluang kepada pelajar meneroka bahasa
 • meluaskan pengetahuan, lahirkan idea
Down Byrne (1979)
 • perbezaan kecenderungan pelajar
 • kemahiran menulis dapat tingkatkan kemahiran penguasaan bahasa
 • wujudkan pelbagai aktiviti di bilik darjah
 • formal dan tidak formal dapat dijalankan di bilik darja