Saturday, 4 August 2012

4] Kata Nama

 • merujuk kepada nama bagi sesuatu atau kata benda seperti kuda, kerusi, pelajar, saya dll
 • terbahagi kepada 3 iaitu kata nama khas, kata nama am dan kata ganti nama.
 • kata nama khas
  • hidup
   • hidup manusia - Asraf, Dr. Norli, Megat Khalid, Mazlan Osman, Arief Muzzafar
   • bukan manusia - Sang Kancil, Tompok, Pak Belang
  • tak hidup
   • benda - Proton, Panasonic, Exora Bold
   • bangsa - Melayu, Iban, Arab, Bisaya
   • negeri atau negara - Perak, Sabah, Malaysia, Brazil
   • tempat - Sungai Siput, Kampung Kionsom
   • institusi - Universiti Pendidikan Sultan Idris, Sekolah Kebangsaan Kionsom Inanam
   • undang-undang / akta - Akta Syarikat, Akta Pelajaran 1961, Ordinan 25
   • agama - Islam, Buddha, Kristian, Hindu
   • gelaran - Yang Berbahagia, Yang Berhormat, Tan Sri, Encik
 • kata nama am
  • hidup
   • hidup manusia - bapa, polis, hartawan, menteri, pekerja
   • hidup bukan manusia - kuda, pokok, jin, syaitan, ulat
  • tak hidup
   • tak hidup institusi - menggunakan perkataan kepada dan daripada sebelum nama institusi seperti - kementerian, sekolah, perpustakaan, masjid, pejabat pos
   • tak hidup bukan institusi 
    • tak hidup bukan institusi konkrit - menggunakan kata sendi ke dan dari sebelum tempat seperti - kedai, rumah, laut, langit, bandar, negeri, sekolah
    • tak hidup bukan institusi abstrak
     • tak hidup bukan institusi abstrak berbilang - boleh dihitung, disertai kata bilangan di depannya tanpa disertai penjodoh bilangan seperti - pendapat, cadangan, rancangan, gangguan, permintaan
     • tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang - hasrat, sejahtera, cuaca, keinginan, kemunculan, ketibaan
 • kata ganti nama - menggantikan sesuatu nama
 • ada 3 bahagian
  • kata ganti nama tunjuk 
   • tunjuk umum - ini, itu
   • tunjuk tempat - di sini, ke sana, dari situ
   • tunjuk hal - begini, begitu, demikian
  • kata ganti nama diri
   • kata ganti nama diri orang - merujuk kepada diri orang tertentu sama ada diri sendiri, orang yang diajak berbicara atau orang yang diperkatakan.
    • kata ganti nama diri orang pertama 
     • tunggal - saya, aku, beta, hamba, patik
     • jamak - kami, kita, kami semua, kita semua
    • kata ganti nama diri orang kedua - anda, awak, kamu, engkau, dikau
    • kata ganti nama diri orang ketiga - ia, dia, beliau, mereka
   • kata ganti nama diri tanya
    • siapa - menanyakan orang
    • apa - menanyakan benda, binatang, keterangan tentang sesuatu
    • mana - menanyakan semua benda, hal dan orang
  • kata ganti nama tak tentu - secara tak tentu, wujud dari kata tanya yang diulang
   • siapa-siapa
   • mana-mana
   • apa-apa
 • pembentukan kata ada 4
  • kata nama tunggal 
   • kata nama tunggal jenis akronim
   • kata nama tunggal sebagai penjodoh bilangan - dua pintu kedai, lima orang pelajar
  • kata nama terbitan - ada imbuhan. semua jenis imbuhan
  • kata nama ganda - ada 4 
   • penggandaan penuh
   • penggandaan semu
   • penggandaan separa
   • penggandaan berentak
  • kata nama majmuk - gabungan dua atau lebih kata dasar bagi membentuk kata nama lain
   • contoh : balai raya, cakar ayam, Menteri Besar
   • contoh : matahari, pesuruhjaya, bumiputera, suruhanjaya
  • jenis kata majmuk
   • rangkai kata bebas  - sapu tangan, padang tembak, tengah hari
   • istilah khusus - garis pusat, kerjas kerja, mata pelajaran
   • simpulan bahasa - anak emas, duit kopi, kaki bangku
  • fungsi kata majmuk - membentuk kata nama majmuk yang berfungsi sebagai satu perkataan baru.


No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.