Saturday, 14 January 2012

(9) wacana & laras bahasa

 • ucapan, pertuturan, percakapan, keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. 
 • hasil karya dalam sesuatu bahasa.
 • ciri-ciri wacana :
  • koheren (pertautan ayat dengan ayat, perenggan dengan perenggan)
  • kohesi (kesepaduan) - ketepatan seluruh isi-isi
  • mempunyai tujuan
  • bermaklumat
  • diterima khalayak
  • berlandaskan hubungan : penutur dengan pendengar / penulis dengan pembaca
  • inferens / andaian
  • mempunyai gaya
  • mesti masukkan maklumat yang tidak berlawanan dengan logik akal

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.