Monday, 9 January 2012

(5) integrasi perisian sokongan dalam p&p

satu perisian tambahan atau sokongan untuk
 • membaiki produktiviti kerja
 • membaiki hasil kerja
 • menawarkan kualiti maklumat yang baik
 • menyokong proses interaksi dan perkongsian maklumat
5 kategori perisian sokongan

1. perisian penjana bahan (adobe design/pagemaker/publisher)
  1. penerbitan atas meja - cipta risalah, brosur
  2. melaporkan hasil kerja
  3. hasil kerja kreatif
 • perisian penjana ujian (random test genarator/easy test maker)
  1. berupaya mencipta soalan
  2. menyusun soalan secara rawak
  3. penetapan kriteria
  4. kunci jawapan
  5. bank soalan ujian
 • perisian penjana helaian kerja (worksheet generator)
 • perisian penjana silang kata (crossword puzzel maker)
 • perisian penjana dokumen grafik (printshop/smart draw)
2. perisian pengumpulan data dan analisis
 • perisian buku gred elektronik (class action gradebook)
 • perisian pakej statistik (spss)
 • sistem maklumat murid (power school)
 • sistem maklum balas murid (classroom performance system)
3. perisian grafik
 • melukis/mengecat
 • pengeditan imej
 • membina carta
 • clip art
4. perisian perancangan dan pengurusan
 • perisian perancangan dan pemetaan konsep
 • perisian perancangan pengajaran
 • perisian pengurusan jadual waktu
5. perisian penyelidikan dan rujukan
 • ensiklopedia elektronik
 • pemetaan dan atlas elektronik
 • kamus

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.