Saturday, 14 January 2012

(4) morfologi : pembentukan kata

 • maksud - mengkaji struktur, bentuk, golongan kata
  • morfem
   • morfem bebas - berdiri dengan sendiri. cth. JALAN
   • morfem terikat - tidak boleh. ada imbuhan. cth. BER = berjalan, mayur = sayur-mayur.
  • kata
 •  jenis morfem terikat :
  • morfem terikat satuan. ada imbuhan awalan. BERMAIN
  • morfem terikat terbahagi. ada imbuhan apitan. PERMAINAN
  • morfem terikat kompleks. ada imbuhan apitan. DIPERMAINKAN
 • kata 
  • kata tunggal
   • 1 suku kata - tin, sen
   • 2 suku kata - air, bata
   • 3 suku kata - suara, tiada
   • 4 suku kata - mesyuarat, masyarakat
  • kata tunggal dalam akronim 
   • ADUN, DUN, IKIM, UPSI
   • gabungan suku kata (kata nama am) - purata (pukul rata), cerpen (cerita pendek)
   • gabungan suku kata (kata nama khas) - petronas (petroleum nasional)
  • kata terbitan 
   • terbit dari imbuhan awalan, akhiran, apitan, sisipan - selerak, gerigi
  • kata majmuk
   • dua kata dasar atau lebih digabungkan menjadi makna tertentu.
    • rangkaian kata bebas - pasar raya, nasi ayam
    • istilah khusus - papan kekunci, lut sinar
    • simpulan bahasa - telinga kuali, hati batu
    • bentuk yang telah mantap - matahari, setiausaha
   • penggandaan kata majmuk - kapal-kapal angkasa, alat-alat lukis
   • pengimbuhan kata majmuk - dianak tiri, berlitar selari, kalau apitan mesti eja rapat seperti campur aduk - mencampuradukkan.
   • kata ganda
    • kata ganda penuh - bas-bas, kerusi-kerusi
    • kata ganda separa - bebola, sesiku
    • kata ganda berentak - hiruk-pikuk, hingar-bingar
    • kata ganda berimbuhan - mencari-cari, bantu-membantu

  No comments:

  Post a Comment

  Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.