Wednesday, 9 May 2012

2/ Jenis-jenis makna

Makna Denotatif 
 • makna sebenar, makna asal, makna mutlak, makna dasar
Makna Konotatif
 • makna yang ada kaitan dengan nilai rasa, sama ada positif atau negatif. contoh perkataan: wanita dan perempuan. babi dan khinzir
Makna Konseptual
 • konsep makna - menghubungkan kata dan benda melalui perantaraan konsep pemikiran
Makna Leksikal
 • melibatkan leksikal, leksikofrafi, leksikologi dan leksikon
 • leksikal - bukan perkataan sesuatu bahasa. makna sesuatu perkataan itu sendiri tanpa melihat penggunaannya dalam ayat
 • leksikograf - penyusun kamus
 • leksikologi - kajian tentang makna dan penggunaan perkataan
 • leksikon - kamus
  • semantik leksikal - dilihat sebagai sifat kata
  • fonologi leksikal - corak nada atau intonasi sesuatu kata itu dilafazkan
  • kata kerja leksikal - perbuatan atau bukan perbuatan
Makna Etimologis
 • bidang yang mencari maklumat mengenai bahasa-bahasa yang sudah lama bagi mendapatkan maklumat secara langsung mengenai bahasa tersebut seperti tulisan untuk diketahui. 
 • prinsip etimologis - 
  • masalah bentuk dan makna 
  • menjelaskan perkembangan kata
  • merangkumi asal usul semua kata dalam sesuatu bahasa
  • pasangan kata dalam satu bahasa yang berasal dari sumber yang sama
  • memberi pengertian baru pada sesuatu kata dengan merujuk kepada kata
 •  faktor perubahan makna
  • faktor perkembahgan bahasa itu sendiri
  • faktor tanggapan penutur
  • faktor peluasan maksud
  • faktor pembatasan / penyempitan maksud
  • faktor tujuan simbolik / stilistik
Makna afektif
 • berkait dengan perasaan dan emosi, bukannya fikiran atau daya fikir
 • muncul sebagai akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan bahasa 
 Makna Gramatikal
 • struktur melalui proses pengimbuhan, pengulangan dan pemajmukan untuk melahirkan makna gramatis
 • jenis imbuhan
  • awalan
  • akhiran
  • apitan 
  • sisipan - seperti gentar - gementar
Makna Tematik
 • apa yang dikomunikasikan / apa yang dicakap dan isi yang hendak disampaikan dalam mesej.
 • makna tematik tidak akan terhasil melalui penulisan kerana penekanan dan fokus dalam ayat tersebut tidak jelas seperti yang dicakap
 Makna Gaya
 • gaya penulisan atau perkataan yang digunakan oleh penulis dalam karya seperti novel, sajak, cerpen.
 • gaya bahasa figuratif
  • peluasan makna bagi sesuatu perkataan sehingga menimbulkan kepelbagaian makna bagi perkataan tersebut.
 • dialek
  • variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh kumpulan penutus dalam sesebuah masyarakat
 • gaya bahasa berirama
  • gaya bahasa puisi 
 • ekspresi pengarang - gaya yang tersendiri  
Makna Asosiatif
 • makna yang dimiliki sebuah leksem / kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa.
Makna Stilistik
 • perbezaan kata sehubungan dengan perbezaan sosial atau bidang tertentu.
Makna Kolokatif
 • ciri makna tertentu yang dimiliki sesuatu kata dari jumlah kata yang bersinonim, sebilangan kata tersebut hanya sesuai digunakan untuk berpadanan dengan kata tertentu.
 • kata-kata tertentu dan hanya merangkumi kata yang bersesuaian dengannya
Makna Idiom
 •  satuan bahasa (kata, frasa, kalimat)
 • maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsurnya mahupun makna gramatikal
Makna Peribahasa
 • pelbagai takrifan
 • bentuk bahasa yang menggunakan kalimat atau kelompok kata yang memiliki makna kias yang digunakan secara turun-temurun dalam bentuk baku.
Makna Kontekstual
 • menurut konteks
 • melihat konteks penggunaanya 
Makna Referensial
 • perkataan yang mempunyai referensi

3 comments:

 1. salam cikgu mazlan, saya nak tanya, rujukan cikgu dapat dari mana? sebab saya nak buat tugasan yang berkaitan dengan terjemahan. terima kasih

  ReplyDelete
 2. saya ambil nota-nota cikgu ni ye.....terima kasih

  ReplyDelete

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.