Wednesday, 11 January 2012

(9) Etika Keguruan & peraturan pendidikan

 • ciri-ciri guru profesional :
  • bersemangant tinggi dalam perkhidmatan
  • bermatlamat yang jelas
  • berkemahiran mengurus bilik darjah
  • berkebolehan komunikasi yang baik
  • jangkaan yang tinggi terhadap murid
  • berupaya memberi yang terbaik
  • pengetahuan tentang kurikulum dan subjek yang diajar secara mendalam
  • hubungan yang berkualiti dengan pelajar, ibubapa, masyarakat dan majikan
 • guru unggul dalam Islam
  • tawadhu
  • berakhlak
  • insan berilmu (alim)
  • memiliki taraf akademik yang baik
  • mempunyai hubungan yang baik dengan masyarakat
 • nilai-nilai utama etika kerja dalam perkhidmatan awam
  • ikhlas
  • benar
  • amanah
  • tekjun
  • bersyukur
  • taat setia
  • dedikasi
  • bijaksana
  • sederhana
  • penyayang
  • bekerjasama
  • berbudi mulia
 • kod etika profesion kegurua harus diketahui dan dikuasai oleh seorang guru. 
 • tatasusila profesioan keguruan merupakan tanggungjawab profesion guru itu sendiri iaitu :
  • tanggungjawab kepada murid
  • tanggungjawab kepada ibubapa
  • tanggungjawab kepada masyarakat dan negara
  • tanggungjawab kepada rakan sejawat dan profesion keguruan
 • tonggak dua belas
  • nikmat mencipta 
  • menghargai masa
  • pengaruh teladan
  • peningkatan bakat
  • ketinggian peribadi
  • keseronokan bekerja
  • keutamaan kesabaran
  • kekuatan sifat baik hati
  • kebijaksanaan berkhidmat
  • kemuliaan kesederhanaan
  • kewajipan menjalankan tugas
  • ketekunan membawa kejayaan
 • tujuan peraturan-peraturan pegawai awam dibuat untuk :
  • peringatan - mengingatkan para pegawai agar sentiasa berwaspada dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab
  • pengajaran - tindakan yang dikenakan untuk dijadikan iktibar dan panduan kepada pegawai yang terlibat dan pihak lain.
  • pencegahan - mengelakkan dari berlakunya amalan yang melanggar peraturan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.