Saturday, 9 February 2013

9/ Perancangan Program Pembacaan

 • program bacaan yang fleksibel
  • pengajaran membaca tidak mempunya pola tertentu
  • perlu fleksibel
 • aspek penting melaksanakan program
  • menyediakan sebab membaca
  • memperkenalkan teks
  • menggunakan teks secara keseluruhan
  • mencerakin teks - membahagikan teks kepada bahagian yang pendek
  • bagaimana mencerakin teks - guru perlu tentukan bahagian yang hendak dipisahkan.
  • kenal pasti isi pembelajaran
  • membuat dan mengemukakan soalan soalan penanda
  • membuat soalan penanda
  • mengajarkan gaya bahasa baru

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.