Friday, 8 February 2013

8/ Galakan Membaca Bacan-Bahan Internet

 • membaca bahan internet
  • maklumat visual - bahan bercetak yang menjadi medium
  • maklumat nonvisual - produksi minda yang terkandung dalam sesebuah bahan dibaca
 • cara pengendalian belajar membaca melalui internet
  • kaedah individu
   • dijalankan sendiri dengan disiplin
   • boleh membaca bahan yang bersesuaian
   • boleh maju pada kadarnya sendiri
  • kaedah kelas
   • berfokus kepada guru
   • gunakan satu bahan dikawal oleh guru
   • guru sediakan tugasan
   • belajar dengan cara dan kadar yang sama
  • kaedah kumpulan
   • bimbingan sebahagian besar dari rakan sendiri
   • usaha individu dihimpunkan dan dibincangkan menemui tafsiran yang terbaik
   • guru sebagai fasilitator
 • jenis bimbingan
  • bimbingan daripada bahan
   • dari teks. 
   • bekerja secara individu
   • teks disertakan dengan bimbingan / manual
  • bimbingan daripada guru
   • kawalan dan kecekapan guru
  • bimbingan daripada rakan pelajar
   • interaksi dalam kumpulan lebih baik dari sendiri
   • membantu antara satu sama lain
 • merancang tugas berpasukan
  • tugas kumpulan untuk bekerja secara bebas tanpa guru
  • pelajar boleh membuat ulasan, menulis rencana, menghebahkan berita, menulis cerita dll

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.