Monday, 4 February 2013

4/ Ujian Diagnostik Kebolehan Membaca

 • ujian yang dijalankan untuk mengesan kelemahan atau masalah yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran
 • murid gagal membaca
  • anggapan negatif murid tidak mampu membaca
  • tugas guru rancang tidak sesuai
 • penilaian
  • sistematik untuk mendapatkan maklumat pencapaian objektif pengajaran
  • formatif - mendapatkan maklum balas berhubung dengan kemajuan proses pengajaran guru dan pembelajaran murid
  • membantu dan memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran
  • sumatif - mengesan secara menyeluruh taraf pencapaian murid di akhir sesuatu pembelajaran. 
  • memberi markah atau gred kepada seseorang murid supaya dapat dibandingkan dengan markah murid lain dalam kumpulannya.
  • dua jenis rekod 
   • rekod prestasi - menunjukkan pencapaian
   • rekod profil -  menunjukkan perkembangan pembelajaran
 • ujian
  • alat pengukuran untuk mengetahui prestasi murid
  • bentuk - ujian objektif
   • item jawapan pendek
   • item objektif jenis pilihan
   • beraneka pilihan
   • betul salah
   • padanan
   • key list
   • aturan yang terbaik
   • objektif kloz - isi tempat kosong
  • bentuk - ujian subjektif
   • bentuk esei
   • membuat huraian dan bukti
   • jenis gerak balas terhad - jawapan mengingat kembali
   • jenis gerak balas lanjutan - jawapan kepada terangkan, huraikan, bezakan, galurkan
 • cara praktikal mengesan kelemahan
  • perhati murid belajar
  • temu ramah interaksi dengan murid
  • analisis kerja bertulis murid
  • ujian diagnostik
  • jalankan ujian saringan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.