Thursday, 7 February 2013

7/ Mengajar Membaca Untuk Berfikir dan Menghayati Sastera Kanak Kanak

 • Penggunaan teks dalam pengajaran
  • bahan yang dipilih hendaklah mengandungi data yang betul dan terkini
  • ditulis oleh pakar dalam bidangnya
  • gaya penulisan yang baik dan jelas
  • tiada bias, punyai ilustrasi menarik
  • mengandungi bentuk grafik untuk memudahkan bacaan
  • huruf yang mudah dibaca
 • perancangan
  • mengikut Boydell, perancangan dimulakan dengan
   • memberi arahan secara langsung berkait dengan teks
   • membaca teks dan baiki kesilapan
   • terangkan kandungan teks
   • menyelia bacaan
   • mendengar bacaan
   • bincangkan makna
   • kemukakan idea dan beri komen bacaan murid
 • dalam pengajaran, guru perlu
  • memandang sepintas lalu 
  • membaca sekali imbas
  • latihan membaca cepat
  • mentafsir teks dengan cara
   • gunakan maklumat bukan teks
   • gunakan kemahiran telaah kata
   • gunakan kemahiran telaah teks dengan gunakan pelbagai jenis soalan
  • hasilkan sesuatu aktiviti penutup berdasarkan teks
  • membuat interpretasi
 • memahami keseluruhan teks
  • membolehkan pelajar membaca pelbagai bahan dengan cekap dan kritis
  • membuat tafsiran, penilaian dan rumusan yang wajar
  • 3 cara bahan teks ditonjolkan
   • memberi maklumat untuk galakkan pemahaman
   • memberi bentuk huruf berbeza, kotak, ilustrasi atau garisan
   • guna tajuk karangan dan subtajuk
   • tajuk di tengah dan tepi laman
   • guna ruang tepi untuk catatan
 • meramal teks
  • proses membuat interpretasi sebagai satu siri buat hipotesis yang saintifik
  • meramal - membuat hipotesis dan pengesahan
 • menilai keseluruhan teks
  • menilai kesalahan itu kecil atau tidak dengan menganggarkan sejauh mana murid dapat memahami keseluruhan petikan 
 • menilai keberkesanan teks
  • memilih teks yang sesuai untuk pengajaran
  • meminta pendapat dan bantuan murid untuk mengetahui minat mereka
  • mengkaji petikan atau teks

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.