Tuesday, 5 February 2013

5/ Kaedah Mengajar Murid Membaca Secara Meluas

 • konsep bacaan ekstensif
  • bacaan meluas
  • menekankan aktiviti membaca di luar kelas
  • aspek pengukuhan asas bacaan
  • menambah kemahiran memahami dan menaakul isi bacaan
  • tingkatkan kepantasan membaca
  • membina dan mengukuh minat membaca dan kebolehan memetik isi penting
  • tujuan
   • membaca sendiri
   • membaca dengan fasih
   • mendapat pengetahuan 
   • memperkaya bahasa dan perbendaharaan kata, struktur ayat dll
   • meluaskan bacaan dan membina daya kreativiti
   • menambah minat membaca
   • membina daya berfikir dan membentuk sikap baik
  • teknik bacaan meluas / teknik SQ3R
   • kaji kandungan bahan
   • buat soalan sendiri
   • baca
   • terangkan
   • kaji semula
  • buku beraras 
   • kebolehbacaan
    • memastikan benar benar sesuai dengan tahap keupayaan murid
    • memberikan input yang berguna serta efektif
    • perhatian kepayahan linguistik
    • struktur dan perbendaharaan kata 
    • [berasaskan tahap keupyaan pelajar] - keupayaan perbendaharaan kata murid. memberi satu senarai perkataan / frasa baru untuk dikenali. berikan makna
    • [terdapat peruntukan tatabahasa baru] - tidak tetap. jika murid membaca hanya untuk mendapatkan isi dari bahan yang dibaca, dia boleh meninggalkan perkataan sukar tanpa mengganggu pemahamannya. dan untuk pembacaan yang lebih intensif, lebih banyak perkataan baru perlu dipelajari dan dihadapinya. 
    • [kepayahan struktur] - kepayahan ayat dan panjang ayat yang akan menyebabkan hubung kait antara beberapa bahagian dalam teks terganggu. 
   • kesesuaian kandungan
    • [mencari apa yang digemari oleh murid] 
   • kebolehgunaan / eksploitabiliti
    • teks yang tidak boleh dieksploit tidak boleh digunakan untuk mengajar walaupun murid minat kerana guru akan menghadapi kesukaran untuk mengembangkan kemahiran yang ingin diajarkan. 
    • tanamkan kemahiran tatabahasa

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.