Saturday, 2 February 2013

2/ Beberapa Pendekatan Mengajar Awal Membaca Bahasa Malaysia

 • membaca - menyuarakan tulisan
 • boleh memahami - boleh menangkap dengan pantas makna atau maksud yang dibaca
 • tujuan lanjut 
  • menambah pengetahuan dan pengalaman setelah keluar dari sekolah
  • mendapatkan bahan fikiran
  • meluaskan fahaman serta membetulkan idea yang salah
  • menjadikan latihan dan amalan
  • merapatkan lagi diri dengan masyarakat
 • kaedah mengeja
  • menekankan perbuatan mengeja perkataan
  • mula dengan suku kata
  • murid mahir mengeja
  • murid tidak lancar membaca
  • membaca berlagu seperti menghafaz
 • kaedah bunyi
  • membunyikan suku kata terlebih dahulu dan kemudian suku kata itu digabungkan dengan suku kata yang lain
  • murid dapat menyebut dan membaca perkataan baru
  • bacaan murid tidak licin
  • perhatian kepada suku kata sahaja
 • kaedah huruf
  • paling awal digunakan
  • murid mengenal nama huruf dan bunyi
  • bunyi disambung menjadi suku kata
  • memberi asas dan binaan yang kukuh dalam kemahiran membaca
  • membaca lancar tetapi kerap gagal memahami apa yang dibaca
  • membaca merangkak rangkan dan tidak faham
  • boleh membosankan murid
 • kaedah pandang sebut
  • membunyikan perkataan atau rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar
  • membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita
  • mengecam dan mengenal perkataan dengan memandang keseluruhan
  • murid terus menyebut perkataan tanpa mengeja
  • ianya mementingkan makna
  • melatih murid membaca dengan sebutan dan rentak irama atau pun alunan suara yang betul dari mula
  • murid terhad kepada perkataan, rangkai kata dan ayat yang telah diajar saja
  • tidak mengenal huruf secara formal
  • lambat mengenal bunyi dan suku kata
  • tidak mempunyai asas kukuh untuk membaca sendiri
 • kaedah membina
  • membina dengan lain perkataan
  • kegiatan menyusun bahagian kecil menjadi satu benda besar
  • menggunakan kaedah huruf, bunyi dan suku kata
 • kaedah cerakinan
  • mencerai ceraikan satu bahagian besar kepada bahagian kecil
  • perkenalkan ayat, rangkai kata, perkataan, suku kata dan akhir sekali huruf

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.