Sunday, 3 February 2013

3/ Pendekatan Mengajar Awal Membaca Kaedah Gabungan Bunyi Kata

 • Pendekatan A
  • kaedah campuran yang menggunakan kaedah cerakinan
  • pra membaca dilakukan pada peringkat awal
  • menekankan kaedah pandang dan sebut dan dibantu kaedah sokongan suku kata, huruf dan bunyi
 • Pendekatan B
  • berasaskan kaedah fonik (bunyi) digabungkan dengan suku kata dan bantuan kaedah pandang dan sebut. 
 • Pendekatan C
  • pendekatan bunyi kata
  • sistem ejaan bahasa Malaysia sistematik dan fonemik
  • suku kata jelas dan mudah
  • perkataan  pun diketahui maknanya oleh murid
  • diperkenalkan bunyi huruf vokal dan konsonan
  • terus membunyikan suku kata dan perkataan yang bermakna
 • Pendekatan D
  • prinsip membina - menyusun bahagian kecil menjadi besar
  • kaedah abjad, mengeja, bunyi huruf dan suku kata

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.