Friday, 1 February 2013

1/ Teori Dan Prinsip Pembelajaran Membaca Berdasarkan Dapatan Kajian

 • satu proses dinamik dan kompleks
 • membaca - proses mentafsir dan memahami simbol tulisan. 
 • tujuan membaca - untuk mendapatkan erti yang sebenarnya. 
 • susunan tugas dilakukan ketika pembaca hendak membaca :
  • kecam / kenal lambang atau perkataan yang dilihat
  • kaitkan lambang / perkataan dengan bunyi / makna
  • terjemahkan makna perkataan dengan kaitkan pada yang telah sedia ada dalam kepala
  • kumpul dan cantumkan idea, perkataan dan ayat sehing menjadi sebujah idea yang lengkap
  • hurai / jelaskan idea yang didapati kepada diri sendiri, kawan, guru / ibuapa
 • peringkat literal - membuat pengamatan tentang bentuk, bunyi dan makna perkataan.
 • peringkat interpretasi - kait dan terjemah lambang kepada makna
 • peringkat penilaian - beri tindak balas apa yang dihadapi berdasarkan pengetahuan sedia ada
 • peringkat asimilasi - buat tapisan terhadap apa yang disimpan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.