Wednesday, 6 February 2013

6/ Membaca Secara Intensif dan Berfokus Untuk Mencari Maklumat

 • bacaan yang memperkembangkan kebolehan dalam meneliti, memahami, mentafsir apa saja yang dibaca dengan tepat
 • konsep - struktur yang sukar dan memberi asas kembangkan perbendaharaan kata
 • mengkaji ciri tatabahasa iaitu susunan kata dalam ayat
 • tujuan 
  • mencapai pemahaman sesuatu teks secara mendalam dan terperinci
  • membaca dengan baik
  • kembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis
  • membaca secara senyap dengan kepantasan yang sesuai
  • mengulas isi yang diperoleh dari bahan yang dibaca
  • mengesan, memahami unsur estetik dalam bahasa
  • kenal pasti laras bahasa
  • buat rumusan / kesimpulan dari apa yang dibaca
 • objektif program bacaan intensif
  • gunakan teknik skimning / latihan membaca cepat
  • gunakan pengetahuan bukan teks seperti carta dll untuk takrifkan bahan teks yang dibaca
  • baca dengan cara berbeza ikut tujuan
 • cari alternatif dari teks
  • mengajar membaca harus letakkan teks bacaan di hadapan murid
  • bantu murid memahami teks tersebut
 • peranan murid sebagai pembaca
  • kaitkan bentuk tulisan di atas kertas dengan bahasa pertuturan yang diketahuinya
  • mentafsir sendiri teks
 • program bacaan merentasi kurikulum
  • luangkan lebih masa untuk kemahiran yang hendak dikuasai 
  • memilih teks yang tekankan penggunaan ke semua kemahiran kursus
  • gunakan teks yang mengkehendaki murid melatih koordinasi kemahiran

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.