Saturday, 5 April 2014

5/ tinjauan literatur

ringkasan atau ulasan dari artikel jurnal, buku, prosiding dan lain dokumen yang menjelaskan maklumat lepas dan terkini berkaitan yang diperlukan bagi kajian yang dicadangkan.
langkah mengendalikan tinjauan literatur

  • kenalpasti kata kunci yang dignakan dalam kajian
  • dapatkan sumber lokasi bahan literatur dengan merujuk pelbagai bahan serta pengkalan data termasuk internet
  • mengumpul dan menilai secara kritikal bahan literatur yang dipilih untuk kajian
  • membuat ringkasan atau nota ringkas literatur yang telah dikenal pasti
  • menulis tinjauan literatur

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.