Friday, 4 April 2014

4/ Teori dan masalah kajian

fungsi teori dalam kajian
 • membantu pengkaji dalam membina kerangka konseptual kajian
  • satu rajah yang menggambarkan beberapa aspek penting dalam kajian
 • menjelaskan sesuatu fenomena, isu, kejadian atau masalah
  • memperluaskan pemahaman
 • membantu pengkaji meramalkan sesuatu perkara
 • menjana dan menghasilkan penyelidikan baru
sumber yang mencetuskan idea memilih masalah kajian
 • mina dan pengalaman pengkaji
 • tinjauan literatur - masa lalu
 • mengaplikasi teori

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.