Thursday, 3 April 2014

3/ Penyelidikan Kualitatif

kajian untuk memahami sesuatu situasi itu dalam keadaan sendiri
contoh soalan kajian - mengapa guru masih tidak menggunakan pendekatan konstruktivisme dalam pdp mereka?

jenis penyelidikan kualitatif

 • kajian etnografi -
  •  penjelasan mengenai sesuatu budaya, adat, kepercayaan, tingkah laku berdasarkan maklumat yang dikumpul dari kajian lapangan
  • mengetahui kepercayan, nilai, prspektif dll
 • kajian kes
  • memahami secara mendalam tentang subjek yang dikaji
 • kajian sejarah
  • mengkaji sebab, kesan, kecenderungan peristiwa lepas 
 • kajian naratif
  • mengkaji bagaimana manusia membina makna dalam kehidupan mereka
reka bentuk kajian kualitatif
 • bentuk kajian lapangan - data dikutip melalui temubual
 • bentuk kajian kes - kajian tentang sesatu kes
 • bentuk kumpulan terfokus - proses kutip data melalui temubual khas
 • bentuk kajian tindakan - secara sistematik selesaikan sesuatu masalah
 • bentuk analisis dokumen - analisis kandungan dokumen untu dapatkan data kajian
 • bentuk pelbagai pendekatan - cantumkan dua atau lebih bentuk kajian 
persampelan kajian kualitatif - menggunakan kadeah persampelan bukan rawak
4 jenis persampelan bukan rawak 
 • persampelan mudah
 • persampelan bertujuan
 • persampelan bola salji 
 • persampelan kuota

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.