Saturday, 1 September 2012

[a] Transformasi Kurikulum

 • merupakan kurikulum kebangsaan berlandaskan falsafah pendidikan kebangsaan 
 • ciri : 
  • bersifat futuristik, fleksibel, dinamik, responsif, holistik, bersepadu
  • berkonsepkan "the personhood", fokus kepada pendekatan humanistik
  • relevan dan koheran dengan keadaan semasa mengikut aliran pembanganan dan kemajuan teknologi
  • mengandungi elemen kemahiran berfikir kreatif, kritis dan inovatif serta berkebolehan menyelesaikan masalah berdaya saing
  • menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.
 • struktur :
  • tujuan - cara mencapai tujuan
  • kandungan - digubal berdasarkan mata pelajaran
  • kaedah - meneruskan pembelajaran secara akses kendiri
  • sumber dan maklumat  - melibatkan sumber dengan teknologi maklumat
  • penilaian - penilaian formatif dan sumatif
 • TRANSFORMASI KURIKULUM PENDIDIKAN
  • kurikulum transformasi sekolah rendah
   • konsep - berteraskan FPK dan prinsip KBSR
   • memenuhi hasrat pendidikan
   • pemupukan pelajar seimbang
   • rangka rancangan jangka panjang
   • memupuk pelajar sebagai global player
   • wujudkan konsep pekerja berilmu
   • kuasai kemahiran ICT
   • warganegara yang bertanggungjawab
  • bentuk kurikulum transformasi
   • komunikasi - gabungjalin kemahiran bahasa
   • sains dan teknologi 
   • matematik
   • fizikal dan estetika - PJK
   • pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan apresiasi
   • kerohanian, sikap dan nilai
   • kemanusiaan
   • semangat patriotisme dan perpaduan
   • ketrampilan diri
  • kemahiran nilai tambah / elemen merentas kurikulum
   • kreativiti dan inovasi
   • keusahawanan
   • teknologi maklumat dan komunikasi
  • KSSR
   • kurikulum yang berasaskan standard
   • bahan :
    • dokumen - standard kandungan dan pembelajaran
    • buku tek pendekatan modular
    • bahang sokongan
   • organisasi tahap 1 
    • 3 modul 
     • modul asas teras - BM, BI, PI, PM, M3, PJK
     • modul asas tema - DST, MALAYSIA NEGARAKU, DSV, DM
     • modul asas elektif - TAMIL, CINA, ARAB, KADAZANDUSUN
   • Pentaksiran :
    • secara berterusan
 • CABARAN ?
  • pentadbir harus menjayakan  transformasi dan pembaharuan pendidikan bagi meningkatkan kualiti pendidikan negara. 
  • paradigma guru - sikap dan pemikiran guru harus berubah
  • persekitaran pembelajaran - bahan pembelajaran hendaklah mencukupi
  • penilaian - dinilai dari semua aspek, mengikut keupayaan murid dari segi kebolehan dan kecerdasan.

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.