Wednesday, 5 September 2012

[e] Model Kontemporari Kurikulum Standard dalam PK

 • Tujuan PK :
  • Memberi kesedaran mengenai kesihatan adalah penting
  • mempertahankan amalan yang menjamin keselesaan dalam kehidupan seharian
  • gunakan perkhidmatan kesihatan yang ada dengan betul
  • mempertingkatkan status kesihatan dalam lingkungan persekitaran mereka
 • Matlamat PK :
  • peka terhadap kesihatan
  • menyampaikan pengetahuan
  • menimbulkan kesedaran
  • mengubah sikap
  • membuat keputusan
  • mengubah tingkah laku
  • mengubah status sosial
 • kurikulum kesihatan terdiri dari :
  • pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial
  • pemakanan
  • pertolongan cemas
 • kurikulum PK dalam KSSR ada 3 modul :
  • modul 1 : kesihatan fizikal
  • modul 2 : kesihatan mental, emosi dan sosial
  • modul 3 : kesihatan persekitaran 
 • pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial ialah mengenai  :
  • pengetahuan dari aspek biologikal sosiobudaya, psikologikal dan kerohanian ke arah amalan tingkah laku yang sihat dalam kehidupan
  • merangkumi :
   • kesihatan diri dan reproduktif - akhil baligh dan penjagaan kesihatan reproduktif
   • penyalahgunaan bahan - rokok, dadah, inhalan, alkohol dll
   • kemahiran pengurusan mental dan emosi - konflik dan stress dalam diri, keluarga, rakan sebaya dan masyarakat
   • kekeluargaan - institusi perkahwinan
   • perhubungan - kemahiran interpersonal yang positif dalam persaudaraan serta persahabatan
   • pencegahan penyakit - penyakit berjangkit, genetik, keturunan dan mental
   • keselamatan - di rumah, sekolah, taman permainan dll
 • P&P PK melalui :
  • pendekatan bersepadu
  • peningkatan pemikiran
  • pelbagai pendekatan
  • pemupukan nilai murni
  • menyediakan peluang
  • pengalaman pembelajaran
  • penggunaan ict
 • sedikit latar belakang perubahan kurikulum sekolah rendah di Malaysia
  • 1983 - kurikulum baru sekolah rendah
  • 1993 - kurikulum bersepadu sekolah rendah (kbsr)
  • 2003 - kbsr (semakan)
  • 2011 - kssr
 • bentuk kurikulum transformasi :
  • insan seimbang ke arah pemikiran kritis dan kreatif dan inovatif :
   • komunikasi - penggabungjalinan kemahiran bahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi
   • kerohanian, sikap dan nilai - penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai
   • kemanusiaan - penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global. penghayatan semangan patriotisme dan perpaduan
   • ketrampilan diri - pemupukan kepimpinan dan sahsiah diri melalui aktiviti kurikulum dan kokurikulum
   • perkembangan fizikal dan estetika - perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri. pemupukan daya imaginasi, kreativiti, bakat dan aspresiasi
   • sains & teknologi - penguasaan pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik. penguasaan pengetahuan dan kemahiran matematik. penguasaan pengetahuan dan kemahiran berasaskan teknologi

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.