Saturday, 8 September 2012

[h] Polisi & Perundangan Kerajaan mengenai PJPK

 • Dasar Pembangunan Nasional
  • DPN - sebuah negara maju tahun 2020. strategi utama - mengekalkan DEB iaitu membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat untuk memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum.
  • aspek kritikal yang digiatkan :
   • wujudkan keseimbangan yang optimum
   • pembangunan yang seimbang
   • menghapuskan ketidaksamaan sosial dan ekonomi
   • memperkukuhkan integrasi nasional
   • bangunkan masyarakat yang progresif
   • majukan sumber manusia
   • sains dan teknologi satu teras penting
   • pembangunan ekonomi berlandaskan perlindungan alam sekitar dan ekologi
 • Dasar Pendidikan Kebangsaan
  • DPK - membangunkan negara yang berbilang kaum dan status sosioekonomi melalui pendidikan. 
  • aspek kritikal yang digiatkan :
   • sistem persekolahan yang sama bagi semua
   • BM sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat persekolahan
   • kurikulum dan eperiksaan sekolah yang sama kandungan dan bercorak kebangsaan.
  • kurikulum PJPK mempunyai beberapa strategi iaitu :
   • bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama
   • kurikulum PJPK yang sama dan beroreintasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah
   • sistem peperiksaan yang sama dan seragam diwujudkan semua sekolah
   • tingkatkan mutu pendidikan keseluruhannya 
   • amalkan konsep pendemokrasian pendidikan iaitu memberi peluang semua murid untuk mengakses pendidikan secara adil.
   • beri perhatian kepada kumpulan murid yang berkeperluan khas serta sekolah yang terletak di luar bandar dan pedalaman.
 • Falsafah Pendidikan Kebangsaan
  • FPK - hasrat FPK melalui :
   • kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan
   • rohani
   • intelek
   • jasmani
   • emosi
    • pendidikan bersepadu
    • ilmu dan kemahiran
    • bahasa
    • nilai-nilai murni
    • kurikulum dan sukatan pelajaran
    • proses pengajaran dan pembelajaran
    • diharapkan dapat mencapai hasil seperti :
     • insan yang baik
     • percaya dan patuh kepada Tuhan
     • berilmu pengetahuan
     • bertanggungjawab
     • berakhlak mulia
     • berbakti dan menyumbang kepada negara
     • sahsiah yang seimbang dan bersepadu
 • Pelan Pembangunan Pendidikan
  • Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)
   • menjayakan teras misi nasional iaitu teras 2 - meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama dan teras 3 - menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif
   • KPM merancang iaitu :
    • memperkembangkan potensi individu JERI
    • tingkatkan kreativiti, inovasi dan budaya ilmu
    • budayakan sains dan teknologi dan pembelajaran sepanjang hayat
    • sistem pendidikan yang lebih cekap
    • Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan
    • tingkatkan martabat pendidikan Malaysia di arena antara bangsa
   • membangunkan modal insan berfokus kepada :
    • lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar dengan cara meneruskan kewujudan pelbagai jenis sekolah
    • tingkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan
    • pupuk pelajar memiliki kemahiran dan keterampilan dengan cara melengkapkan diri pelajar dengan pelbagai kemahiran hard dan soft skills
    • mantapkan program kokum dan sukan
    • mantapkan sistem pentaksiran dan penilaian
    • kukuhkan disiplin pelajar
    • mempercepat perkhidmatan sistem aduan masalah disiplin
    • mantapkan kurikulum dengan subjek PI, PM, PSK dan pembestarian sekolah
 • Transformasi Pendidikan
  • melalui BPK - iaitu KSSR
  • elemen dalam KSSR
   • bentuk, organisasi, kandungan, peruntukan masa, pedagogi, pentaksiran, pengurusan kurikulum, bahan.
 • Akta Pendidikan 1996 lanjutan dari akta pelajaran 1961
 • indikator lain yang boleh menyebabkan sesebuah kurikulum dibentuk atau dinilai semula ialah kerana
  • kehendak masyarakat
  • faktor politik
  • faktor pembangunan negara dan perkembangan dunia
  • faktor perubahan sosial
  • faktor perancang dan pelaksana kurikulum
  • faktor murid, kehendak dan keperluan masyarakat
  • faktor perkembangan ilmu dan kepentingannya
  • pengaruh psikologi pendidikan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.