Friday, 7 September 2012

[g] Pentaksiran Aktiviti Jasmani, Sukan & Kurikulum (PAJSK)

 • digunakan untuk mengukur, menilai prestasi, penglibatan dan penyertaan murid dalam aktiviti jasmani, kesihatan, sukan dan kokum.
 • murid tahap 1 (th.1 - 3) diukur dan dinilai dalam aspek perkembangan fizikal dan kecerdasan serta penjagaan kesihatan sahaja.
 • murid tahap 2 (th.4 - 6) dan SM, diukur dan dinilai dalam aspek sukan, kokum, ekstrakurikulum, pendidikan jasmani dan kesihatan
 • PAJSK dapat memberi gambaran menyeluruh tentang tahap perkembangan murid melalui
  • ketrampilan
  • inovasi
  • akhlak mulia
  • tenggungjawab
  • patriotik
  • keusahawanan
 • komponen pentaksiran aktiviti jasmani (PAJ) untuk tahap 1 dulu :
  • aktiviti jasmani
   • perkembangan fizikal
    • kecekapan kemahiran pergerakan
    • kecergasan meningkatkan kesihatan dan prestasi fizikal
    • kesukanan
   • penjagaan kesihatan
    • kesihatan fizikal
    • kesihatan mental, emosi dan sosial
    • kesihatan persekitaran

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.