Friday, 10 August 2012

10] Kesalahan bahasa

 • maksudnya ialah kesalahan bahasa yang melanggar peraturan yang telah dipersetujui
 • jenis kesalahan :
  • ejaan
   • kata berakhiran -i SEPERTI memasukki, menaikki, mendudukki
   • kata berakhiran -an SEPERTI banyakkan, galakkan, penyemakkan
   • awalan pinjaman SEPERTI pra kata, pra-kata, dwi tahunan, dwi-tahunan
   • menjarakkan penulisan kata ganti diri singkat SEPERTI 
    • kau berikan - kauberikan
    • ku siapkan - kusiapkan
    • pemberian ku - pemberianku
    • sahabat mu - sahabatmu
   • kata mu dan nya bagi mengganti nama Tuhan tidak ditulis dengan huruf besar SEPERTI daripadanya - daripada-Nya, hidayatmu - hidayat-Mu
  • kesalahan pengimbuhan
   • awalan meN - mempastikan, memerhatikan, mengenepikan, mengkagumkan
   • tidak mengetahui perubahan makna sesuatu kata oleh pengimbuhan SEPERTI 
    • Kakak mengambil bapa segelas air
    • Kakak  mengambilkan bapa segelas air
   • kata adjektif sebagai kata terbitan SEPERTI 
    • memperlebarkan X - memperlebar /
    • memperbesarkan X - memperbesar /
  • kesalahan penggandaan
   • membawa maksud jamak SEPERTI 
    • pepohon-pepohon X
    • beberapa banyak dedaun X
   • kata sangat / amat dan saling
    • amat kusut-masai X
    • saling potong-memotong X - saling memotong /
   • dua kata ganda berimbuhan
    • menggaru-garu kepalanya berkali-kali X
   • tidak meletakkan tanda sempang bagi kata ganda
  • kesalahan pemajmukan SEPERTI 
   • kaki tangan X - kakitangan /
  • kesalahan kata ganti nama
  • kesalahan kata bilangan
   • dua suku jam - dua jam suku
  • kesalahan penjodoh bilangan
   • sebuah kehidupan - satu kehidupan
  • kesalahan kata kerja
   • dia senyum - dia tersenyum ( dalam kata kerja tak transitif  )
  • kesalahan kata adjektif
   • paling tinggi sekali X
  • kesalahan kata tugas
   • yang mana X - yang

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.