Friday, 1 July 2011

Sistem Pentadbiran Negara U7

3 komponen utama dalam sistem kerajaan malaysia iaitu :
 1. Badan Pemerintah (EKSEKUTIF)
  1. Terdiri dari peringkat persekutuan atau negeri mempunyai bidang kuasa memerintah.
  2. menjalankan urusan dan hal ehwal pemerintahan dan pentadbiran sahaja
  3. parlimen - peringkat persekutuan, dewan undangan negeri - peringkat negeri
  4. persekutuan dikenali - jemaah menteri (kabinet)
  5. peringkat negeri dikenali - majlis mesyuarat kerajaan negeri
 2. Badan Perundangan (LEGISLATIF)
  1. berfungsi menggubal, meminda dan meluluskan undang undang
  2. di Malaysia, badan pemerintah diberi kebenaran menggubal, meminda dan meluluskan undang undang di atas nama palimen untuk dikuatkuasa oleh menteri .
  3. boleh diwakilkan kepada badan pemerintah - dipanggil UNDANG UNDANG PERWAKILAN
  4. peringkat negeri juga boleh berlaku sedemikian
  5. TETAPI, semua undang undang perwakilan yang siap digubal tidak boleh dikuatkuasakan sehingga yang dipertuan agong atau sultan @ yang dipertua negeri mendapat kelulusan bagi satu tempoh yang tertentu.
  6. selain dari undang undang perwakilan, undang undang lain digubal sepenuhnya oleh badan perundangan
 3. Badan Kehakiman (JUDISIARI)
  1. menjalankan kuasa kuasa kehakiman - sebagai pelindung hak hak asasi manusia
  2. menjaga keadilan - mengadili semua kesalahan yang dilakukan dalam persekutuan
  3. menyelesaikan perselisihan antara kedua dua pihak sama ada
   1. kerajaan pusat dengan kerajaan negeri
   2. negeri dengan negeri
   3. orang awam dengan kerajaan pusat
   4. orang awam dengan kerajaan negeri
   5. orang awam sesama sendiri
  4. pengadilan dan hukuman yang dibuat tidak mengira atau dipengaruhi oleh status, darjah, bangsa, agama atau keturunan seseorang.

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.