Sunday, 3 July 2011

Proses Penggubalan Undang-Undang di Parlimen U7

 1. dibuat dengan teliti - merangka dasar dengan sesuatu rang undang undang
 2. bentang di dewan negara dan dewan rakyat
 3. perlu berunding dengan jabatan peguam negara, perbendaharaan atau kementerian lain yang berkaitan
 4. bila setuju, draf rang undang undang perlu dibuat
 5. draf disediakan oleh jabatan peguam negara.
 6. draf dikemukakan kepada kabinet untuk kelulusan
 7. setelah lulus notis pemberitahuan akan dihantar oleh menteri berkenaan kepada kedua dua majlis parlimen
 8. dicetak oleh jabatan percetakan negara - edar kepada semua ahli dewan negara dan rakyat
 9. lepas tu bentang rang undang undang kepada dewan rakyat dan negara untuk kelulusan.
 10. dalam dewan, rang undang undang akan dibaca mengikut peringkat seperti :
  1. bacaan kali pertama
  2. bacaan kali kedua 
  3. bacaan kali ketiga

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.