Friday, 1 July 2011

Konsep Asas Kenegaraan U1

 1. kenegaraan - mempunyai ciri-ciri
  1. ada sempadan tertentu
  2. ada penduduk
  3. sebuah kerajaan yang teratur
  4. berdaulat
 2. kerajaan - perjalanan hal ehwal negara
  1. badan pemerintah (eksekutif)
  2. badan perundangan (legislatif)
  3. badan kehamiman (judisiari)
 3. sistem kerajaan - institusi / agensi yang mengubal dasar negara
  1. pembahagian kuasa seperti kerajaan pusat / negeri
  2. ada raja atau sebaliknya
 4. negara bangsa - hubungan kaum tanpa mengira bangsa
 5. ras - keturunan / fizikal seseorang
 6. etnik - budaya / adat resam
 7. masyarakat - kelompok manusia
 8. majmuk - pelbagai kelompok ras / etnik bercampur di bawah satu pemerintahan
 9. kebudayaan - turutan / keseluruhannya sperti pengetahun, kepercayaan, undang-undang, akhlak dan lainnya diperolehi oleh manusia sebagai anggota masyarakat
 10. ideologi - susunan idea teratur seperti rukunegara
 11. politik - pemerintahan, pentadbiran dan kuasa.

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.