Friday, 1 July 2011

Etika Profesion Perguruan U9

Etika - aturan perilaku, berprotokol, bertatasulia
Profesion - bidang tugas / kerjaya
Perguruan - pekerjaan sebagai guru
Etika Profesion Perguruan

 • 1 tanggungjawab seorang guru terhadap masyarakat, negara, murid, rakan sejawat, ibubapa murid.
Antara etikanya ialah ....
 1. orang percaya kepada guru
 2. menjaga maruah diri
 3. tugas dengan jujur
 4. tanggungjawab utama kepada murid
 5. tumpuan separuah perhatian  kepada keperluan murid
 6. mendidik tidak kira bangsa, agama
 7. bertugas sebagai pengganti ibu bapa
 8. bertindak secara adil kepada semua murid
 9. mengesan dan menerima perbezaan individu / murid
 10. menjaga maklumat murid
 11. bersikap baik dan menjaga darjat profesion perguruan
 12. tidak merosakkan pemikiran murid
 13. menanamkan sikap yang baik terhadap murid
 14. memberi keyakinan terhadap murid
 15. menjadi contoh kepada murid
 16. tidak menerima bayaran dari murid semasa bekerja
 17. tidak mengiklankan dirinya untuk kerja tuisyen
 18. tidak memaksa kepercayaan, agama.
 19. tidak meminta atau menerima hadiah dari ibubapa
 20. tidak boleh menjatuhkan nama  baik rakan sejawat
 21. kenaikan pangkat secara sah
 22. tidak mengiklankan dirinya untuk mendapatkan sesuatu pangkat

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.