Friday, 1 July 2011

Pendekatan Humanistik U6

  1. nama terkenal seperti - Abraham Maslow dan Carls Rogers.
  2. fokus kepada pendekatan moral dan potensi
  3. lebih berpusat kepada murid
  4. setiap individu mempunyai cara belajar masing-masing
  5. strategi p&p hendaklah mengikut perkembangan emosi murid
  6. kecemerlangan kendiri boleh dicapai oleh setiap individu

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.