Sunday, 3 July 2011

Dasar pembangunan negara U8

DASAR EKONOMI BARU
 1. antara matlamat :
  1. menurunkan kadar kemiskinan
  2. mencapai tahap guna tenaga penuh dengan kadar penggangguran diturunkan
  3. pembahagian pemilikan saham modal dalam syarikat berhad
  4. penyusunan semula guna tenaga
 2. perlaksanaan strategi :
  1. tingkatkan produktiviti dan pendapatan sektor pertanian - guna teknologi baru, peralatan baru, kemudahan yang baik. 
  2. adakan pelbagai khidmat sosial untuk tinggikan taraf hidup miskin spt tanam padi 2 kali setahun, baiki parit dan tali air, bantuan kewangan
  3. tambah peluang untuk meningkatkan produkitivi seperti bantuan FELDA dan FELCRA
DASAR PENSWASTAAN
 1. tindakan kerajaan menyerahkan bahagian tertentu perkhidmatan kerjaan untuk diuruskan syarikat swasta.
 2. dasar ini dibuat mengambil model jepun yang mengamalkan dasar penswastaan
 3. antara objektif :
  1. kurangkan beban kewangan kerajaan
  2. tinggikan kecekapan dan penghasilan kerja
  3. galakkan pertumbuhan ekonomi
  4. agihkan sumber secara cekap
  5. cepatkan hasrat DEB
DASAR PENSYARIKATAN MALAYSIA
 1. wujudkan kerjasama erat antara sektor awam dan swasta
 2. menggalakkan aktiviti mempercepatkan kerjasama antara sektor awam dan swasta
 3. menubuhkan panel perundingan masing masing yang dianggotai oleh pegawai kanan organisasi dan wakil syarikat swasta
DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA
 1. diperkenalkan dalam RMK5
 2. objektifnya :
  1. memahami tahap perkembangan perindustrian di malaysia
  2. memahami objektif dan rasional pembangunan perindustirian
  3. mengetahui peranan  industri kecil, sederhana dan berat
  4. peranan HICOM
  5. mengetahui pelan induk perindustrian
 3. menjadikan perindustrian negara punca utama pertumbuhan ekonomi negara
DASAR SOSIAL
 1. Dasar Pendidikan Kebangsaan
  1. melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga manusia yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai
 2. Dasar Kebudayaan kebangsaan
  1. memperkukuhkan perpaduan bangsa dan negara
  2. memupuk dan memelihara keperibadian
  3. memperkaya dan mempertingkat kualiti kehidupan manusia dan rohani seimbang
 3. wawasan 2020
  1. mewujudkan malaysia yang aman
  2. mempertahankan kebanggaan bangsa
  3. mengelakkan ditindas oleh bangsa bangsa yang lain
 4. dasar penerapan nilai nilai islam dalam pentadbiran
  1. mengurangkan masalah rasuah, pecah amanah, diskriminasi
  2. membentuk sebuah masyarakat yang bermaruah, beridentiti dan disegani oleh masyarakat luar
 5. dasar wanita negara
  1. hak wanita malaysia
  2. menjamin perkongsian yang sama antara lelaki dan wanita dalam pemilikan sumber dan maklumat
  3. mengangkat martabat wanita sama dengan lelaki
 6. dasar pandang ke timur
  1. meninggikan prestasi pengurusan dan pembangunan negara
  2. memupuk sifat kepimpinan yang berkesan
 7. dasar bersih, cekap dan amanah
  1. meninggikan daya pengeluaran dan mutu kerja
  2. mewujudkan satu etka kerja dan sikap berkhidmat yang baru

   No comments:

   Post a Comment

   Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.