Sunday, 3 July 2011

Badan Kehakiman (JUDISIARI)

 1. Menjalankan kuasa kuasa kehakiman
 2. pelindung hak hak asasi manusia daripada sebarang pencabulan oleh orang perseorangan
 3. ada 2 iaitu mahkamah tinggi dan rendah
 4. bidang kuasa mahkamah :
  1. kuasa mentafsir perlembagaan dan undang undang
  2. kuasa mengistiharkan sesuatu undang undang persekutuan dan negeri tidak sah dan batal
  3. kuasa mengistiharkan sesuatu tindakan kerajaan tidak sah dan batal disisi undang undang
 PERLANTIKAN HAKIM
 1. ketua hakim negara - ketua badan kehakiman malaysia
 2. Agong akan melantik :
  1. ketua hakim negara
  2. presiden mahkamah rayuan
  3. hakim hakim besar mahkamah tinggi
  4. hakim hakim lain bagi mahkamah persekutuan  dan mahkamah tinggi
 3. hakim tidak boleh dilucutkan jawatan, tetapi boleh dilucutkan atas sebab sebab :
  1. perangai tidak baik dan tidak berupaya
  2. lemah tubuh badan atau otak
  3. melanggar kod etika hakim
  4. apa apa sebab lain yang menjejaskan mereka untuk menjalankan tugas tugas dengan sempurna

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.