Tuesday, 20 March 2012

[xii] Aliran Terbaru Kurikulum dan Pengajaran Sekolah Rendah

 • Penaakulan dan budaya saintifik dalam pendidikan rendah
  • aktiviti mental dengan kebolehan berfikir dengan teliti untuk mencapai satu kesimpulan yang tepat.
  • penaakulan induktif - perlu membuat rujukan terhadap sifat dan objek yang diperhatikan. melalui pemerhatian. memerlukan arahan langkah demi langkah. membuat pernyataan yang tidak konsisten atau bercanggah
  • penaakulan deduktif - boleh memberi alasan melalui hubungan yang dibayangkan. membuat bayangan secara mental. merancang prosedur yang panjang. memeriksa kesahihan keputusan
 • pendidikan sejarah dan pembentukan patriotisme di sekolah rendah.  3 bahagian kewarganegaraan, patriotisme, perlembagaan negara.
 • dasar MBMMBI pada peringkat sekolah rendah
  • p&p sains dan mate dalam bahasa melayu
  • menambah waktu p&p bahasa melayu
  • memperluaskan ict dalam p&p bahasa melayu
  • menyediakan bahan bacaan bahasa melayu
  • perkenalkan seni bahasa dalam p&p bahasa melayu
  • 5 IPGM dijadikan pusat untuk kursus bahasa melayu
  • menambah waktu p&p bahasa inggeris
  • sediakan guru bi yang mencukupi
  • sediakan guru bahasa inggeris di luar norma
  • menambahkan bahan bacaan bi
  • perkenalkan seni bahasa dalam p&p bi
  • 5 IPGM dijadikan pusat untuk kursus bi
  • perluaskan penggunaan ict dan makmal bahasa inggeris
 • pendidikan kesihatan, reproduktif (sistem organ pembiakan manusia) dan sosial
  • temasuk dalam pendidikan kesihatan
  • PKRS
 • peperiksaan mengikut keupayaan dan sekolah
  • memberi peluang kepada pelajar mengambil peperiksaan mengikut keupayaan masing masing
 • Mengenalpasti penyebab atau hubungan dalam fenomena yang dikaji adalah tergolong dalam kemahiran menaakul secara induktif.
 • mata pelajaran sejarah sekolah rendah haruslah diajar dalam konteks education is fun.

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.