Wednesday, 21 March 2012

[xi] Pentaksiran dan Penilaian Kurikulum Sekolah Rendah

 • pentaksiran - mengumpul maklumat, memberi nilai
 • penilaian - mentaksir perubahan tingkahlaku
 • penilaian formatif - 
  • formal / tidak formal untuk mengesan tahap penguasaan dan kemajuan pembelajaran murid
  • ujian dalam kelas
  • semasa mengajar ikut topik
  • bentuk - pemerhatian, soal jawab, lisan, kerja rumah
 • penilaian sumatif -
  • formal untuk mengesan pencapaian berdasarkan beberapa unit pembelajaran dan pemeringkatan gred murid
  • ujian formal - peperiksaan penggal 1 / 2 atau awam
  • selepas mengajar beberapa topik
  • bentuk - formal, kertas peperiksaan
 • Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)
  • dikendalikan di sekolah
  • guru - fasilitator, pemerhati, pengumpul, maklum balas, memperbaiki
  • murid - standard yang hendak dicapai, melaksanakan tugasan
  • ibubapa - bantu anak, fahami potensi
 • Kaedah / instrumen PBS 
  • cerapan - menilai interaksi murid
  • ujian - lebih berstruktur
  • tugasan / pentaksiran prestasi - menilai aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap murid dalam pelbagai situasi
  • pentaksiran kendiri, rakan sebaya dan kerja berkumpulan
 • Pentaksiran Rujukan Standard (PRS)
  • mendapatkan maklumat penguasaan murid berpandukan standard prestasi yang ditetapkan sekolah
 • Pentaksiran Rujukan Kriteria (PRK)
  • berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan terlebih awal
 • standard prestasi - aras pencapaian murid dalam sesuatu subjek (band 1 - 6)
 • Pentaksiran Autentik 
  • kurang kepada kertas dan pensel
  • lebih kepada amali
  • bentuk autentik - 
   • portfolio
   • persembahan
   • pemerhatian
   • penulisan
   • lisan
   • pameran
   • eksperimen
 • Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK)

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.