Sunday, 25 March 2012

[vii] Pengajaran dan Pembelajaran Sekolah Rendah

 • sebelum, semasa, selepas pengajaran
 • kaedah - secara kelas, kumpulan, individu
 • pemulihan
 • pengayaan
 • kaedah dan teknik 
  • belajar sambil bermain
  • penyelesaian masalah
  • pembelajaran berasaskan projek
  • pembelajaran koperatif
  • inkuiri penemuan
  • pembelajaran luar bilik darjah
  • pembelajaran tematik
 • kelas bercantum - SKM, kurang 15 orang
 • guru sebagai fasilitator perlu menyediakan pelbagai bahan bantu mengajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran
 • pengajaran dan pembelajaran yang baik ialah
  • menyatakan objektif dengan jelas
  • menepati kehendak sukatan pelajaran
  • tidak mengabai murid berpencapaian rendah
  • boleh terlaksana dalam masa yang ditetapkan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.