Tuesday, 27 March 2012

[v] Mata Pelajaran di Sekolah Rendah

 • mata pelajaran KBSR
  • teras
   • BM
   • BI
   • BC
   • BT
   • M3
   • SC
   • KT
   • PI
   • PM
  • wajib
   • PJ
   • PK
   • KH
   • PS
   • MZ
  • tambahan
   • BC (SK / SJKT)
   • BT (SK / SJKC)
   • B.ARAB
   • BAHASA SUKU KAUM (KADAZANDUSUN) DLL
 • mata pelajaran KSSR
  • tahap 1
   • modul teras asas
    • BM
    • BI
    • BC (SJKC)
    • BT (SJKT)
    • PI
    • PM
    • PJ
    • PK
    • M3
   • modul teras tema
    • DSV
    • DM
    • DST
    • MALAYSIA NEGARAKU
   • modul elektif
    • BAHASA ARAB
    • BAHASA CINA (SK)
    • BAHASA TAMIL (SK)
    • BAHASA IBAN
    • BAHASASA KADAZANDUSUN
  • tahap 2
   • teras
    • tunjang komunikasi
     • BM
     • BI
     • BC
     • BT
    • tunjang sains dan teknologi
     • M3
     • SC
     • REKA BENTUK & TEKNOLOGI / TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
      • berteraskan sistem KOMPUTER, MULTIMEDIA, PENGATURCARAAN, SISTEM MAKLUMAT, RANGKAIAN dan INTERNET.
    • tunjang perkembangan fizikan & estetika
     • PJ
     • PK
     • MZ
     • PS
    • tunjang kerohanian, sikap & nilai
     • PI
     • PM
    • tunjang kemanusiaan
     • SEJARAH
   • elektif
    • tunjuang komunikasi elektif
     • BAHASA ARAB
     • BAHASA CINA (SK)
     • BAHASA TAMIL (SK)
     • BAHASA IBAN
     • BAHASA SEMAI
     • BAHASA KADAZANDUSUN
 • dalam KBSR, mata pelajaran bidang komunikasi diberi peruntukan masa yang lebih kerana ianya termasuk dalam peperiksaan awam

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.