Monday, 26 March 2012

[vi] Integrasi Dalam Kurikulum Sekolah Rendah

 • Kurikulum bersepadu
 • kesepaduan dalam KBSR
  • penggabungjalinan - menggabungkan pelbagai kemahiran yang relevan ke arah pembelajaran murid yang integratif dan menyeluruh bagi sesuatu mata pelajaran
  • penyerapan - integrasi / satupadu pengetahuan am / sedia ada dari mata pelajaran lain ke dalam pengajaran sesuatu mata pelajaran.
 • Pengintegrasian dalam kurikulum dan pengajaran
 • kesepaduan dalam KSSR
  • elemen merentas kurikulum
   • kreativiti dan inovatif
   • keusahawanan
   • teknologi maklumat dan komunikasi
 • implikasi konsep kesepaduan dalam KBSR ialah
  • penerapan nilai murni
  • pemerolehan ilmu pengetahuan
 • kebaikan pelaksanaan konsep kesepaduan dalam KBSR ialah perkara yang tidak boleh dijadikan mata pelajaran boleh digabung dalam mata pelajaran yang ada 
 • integrasi sesuatu aspek ialah membina kurikulum baru dan mengadaptasi sesuatu aspek ke dalam kurikulum yang ada
 • kebaikan pelaksanaan kurikulum bersepadu ialah kebergantungan kepada buku teks dapat dikurangkan dan mata pelajaran yang kurang diberi penekanan dapat disepadukan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.