Wednesday, 28 March 2012

[iv] Organisasi Kurikulum Sekolah Rendah

 • bidang KBSR 
  • komunikasi
  • manusia dan alam kelilingnya
  • perkembangan diri individu
 • bidang KSSR
  • komunikasi
  • kerohanian, sikap dan nilai
  • kemanusiaan
  • perkembangan fizikal dan estetika
  • sains dan teknologi
  • keterampilan diri
 • persamaan organisasi KBSR dan KSSR
  • mengikut tahap iaitu tahap 1 dan tahap 2
  • mata pelajaran mengikut bidang dan komponen
   • ikut teras, wajib dan tambahan
   • organisasi modul ikut tunjang dan tema
  • waktu pembelajaran ikut tahap
 • komponen kesenian dan rekreasi termasuk muzik, jasmani dan seni visual. moral tidak termasuk
 • peringkat tahap 1 dan 2 adalah seperti berikut 
  • tahap 1 menjurus kepada bidang komunikasi
  • tahap 1 menekankan penguasaan kemahiran asas
  • tahap 2 mengukuhkan kemahiran asas dari tahap 1
  • tahap 2 adalah aplikasi kemahiran asas menyelesaikan masalah
 • mata pelajaran teras
  • menjadi asas utama pendidikan murid murid
 • mata pelajaran wajib
  • wajib dipelajari oleh semua murid
 • mata pelajaran tambahan
  • sebagai tambahan terutama kepada mereka yang berminat
 • mata pelajaran elektif
  • dipelajari mengikut pilihan murid di sekolah rendah
 • subjek modul teras asas - BM, BI, BC, BT, PI, PM, PJ, PK, M3
 • subjek modul teras tema - PS, MZ, SC, Malaysia Negaraku
 • subjek modul elektif - Arab, cina, tamil, iban, kadazandusun

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.