Sunday, 7 April 2013

7/ Ragam Ayat

 • ayat aktif - kata kerja sebagai subjek asal
  • ayat aktif transitif - biasanya ada imbuhan men (SUBJEK + KATA KERJA TRANSITIF + OBJEK )
  • ayat aktif tak transitif - biasanya ada imbuhan ber
   • ayat aktif tak transitif berpelengkap - pelengkap kata nama, kata adjektif, frasa sendi nama
   • ayat aktif tak transitif tanpa pelengkap
 • ayat pasif - objek  yang diterangkan - biasanya imbuhan men digantikan dengan di
 • ayat pasif ganti dengan imbuhan kata kerja pasif
  • di, ter, ber, ke...an
 • ayat pasif dengan ganti nama diri orang pertama dan kedua
  • ganti nama diri hadir pada posisi di hadpan kata kerja
 • ayat pasif dengan perkataan kena
  • objek sebagai fokus ayat - cth : rakan serumahnya kena tipu oleh lelaki itu

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.