Tuesday, 2 April 2013

2/ Frasa Nama

 • frasa yang mempunyai kata inti / kata utama iaitu kata nama
 • ditambah dengan unsur penerang
 • binaan inti + penerang
  • inti + penerang nama
  • inti + penerang bukan nama
 • binaan inti + inti
  • tidak mempunyai penerang
  • keseluruhan berunsurkan inti
 • susunan frasa nama
  • hukum D-M (diterangkan - menerangkan)
   • diterangkan biasanya kata nama
   • menerangkan biasanya kata nama, kerja, adjektif, sendi nama
   • contoh kilang - papan, rumah - penghulu
  • kekecualian D-M
   • kata nama khas dan jawatan
    • contoh perdana - menteri (menerangkan - diterangkan)
   • kata nama bilangan dan penjodoh bilangan
    • contoh sekawan - burung
   • kata panggilan
    • contoh Puan - Salbanun
 • fungsi frasa nama sebagai
  • subjek
  • predikat
  • objek
  • pelengkap
  • penerang
  • unsur dalam binaan frasa sendi nama

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.