Wednesday, 3 April 2013

3/ Frasa Kerja

 • kata kerja sebagai inti. ada 2 iaitu
  • frasa kerja transitif
   • wajib ada objek selepas kata kerja
    • contoh : dia menyanyikan lagu negaraku setiap pagi
   • satu objek : dia menyusun semua pakaiannya di dalam almari
   • dua objek : Akmal membelikan Izzudin sehelai baju
  • frasa kerja tak transitif
   • tanpa pelengkap
    • kata kerja tak transitif sebagai kata inti
    • tak perlu diikuti oleh unsur lain 
    • contoh : Zakaria tidur.
   • berpelengkap
    • kata kerja tak transitif sebagai kata inti
    • memerlukan unsur lain
    • contoh : hatinya menjadi gelisah
 • binaan frasa kerja
  • binaan satu perkataan 
   • contoh : adik PULANG ke kampung
  • binaan sederetan perkataan
   • dia dan keluarganya MENONTON WAYANG pada petang itu
 • kata bantu
  • hadir sebelum kata kerja.  ada 2 
   • kata bantu aspek - menerangkan waktu terhadap sesuatu kerja
    • sudah dilakukan
    • sedang dilakukan
    • belum dilakukan
   • kata bantu ragam - menerangkan ragam / perasaan sewaktu kerja dilakukan
    • seperti : hendak, harus, mahu, mesti, boleh, dapat
 • fungsi frasa kerja
  • predikat
  • subjek
  • penerang

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.