Friday, 5 April 2013

5/ Frasa Sendi Nama

 • tergolong dalam frasa eksosentrik (frasa yang tidak mempunyai kata inti di dalamnya)
 • frasa sendi nama seperti = untuk, di, ke, dari, daripada, kepada, dengan, untuk
 • binaan frasa sendi nama
  • kata sendi nama + frasa nama
   • contoh : di kawasan perumahan
  • kata sendi nama + kata arah + frasa nama
   • contoh : di atas meja
  • kata sendi nama + frasa nama + frasa keterangan
   • contoh : di kuala lumpur sejak semalam
  • kata sendi nama + kata arah + frasa nama + frasa keterangan
   • contoh : di tepi tasik pada petang itu
 • fungsi frasa sendi nama
  • predikat
  • unsur keterangan
   • keterangan masa
   • keterangan tempat
   • keterangan asal

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.