Thursday, 4 April 2013

4/ Frasa Adjektif

 • kata adjektif sebagai unsur inti dalam frasa adjektif
  • binaan satu perkataan - adjektif hadir secara tunggal
   • tiada unsur lain selain dari adjektif
   • contoh : wanita bertudung biru itu CANTIK
  • binaan dua perkataan - hasil gabungan sinonim / antonim / kesamaan unsur rima
   • contoh : jalan di kawasan perumahan itu SUNYI SEPI
 • kata penguat - penanda bagi frasa adjektif
  • contoh : terlalu baik, agak mahal
  • kata penguat hadapan - hadir sebelum kata adjektif
  • kata penguat belakang - hadir selepas kata adjektif
  • kata penguat bebas - hadir sebelum atau selepas kata adjektif
 • kata bantu - hadir dalam frasa kerja
  • contoh : telah, sudah, baru, pernah, sedang, masih, akan, mula, belum
 • fungsi frasa adjektif
  • subjek
  • predikat
  • penerang
  • pelengkap
  • unsur keterangan

No comments:

Post a Comment

Anda dialu-alukan memberikan komen serta cadangan yang membina untuk penambahbaikan blog bersama.